Till Frågor & svar

16 februari, 2008

Får rektor ta del av SHV journal för vidarebefordran till BUM?

Fråga:

Hos oss är rektor inte verksamhetschef för skolhälsovården. I t.ex. ett utredningsarbete gällande neuropsykiatrisk problematik ska alla utredningar och bedömningar skickas via rektor som också skriver remiss till barnmedicinsk mott. Har jag som skolsköterska rätt att lämna ut kopia på hela skoljournalen och BVC-journalen (Vilket barnmottagningen vill ha) till rektorn som då också kan ta del av samtliga journalanteckningar rörande eleven.


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-17)

Hej,

Sekretess gäller mellan skolans hälso- och sjukvård och övrig skola. Det betyder att det i detta fall måste finnas ett samtycke från vårdnadshavarna att lämna ut dessa uppgifter till en rektor. Inhämta alltså ett samtycke från båda vårdnadshavarna. Skulle en vårdnadshavare motsätta sig detta (om de t.ex. är skilda och bor på olika håll) finns alltid möjligheten för den andre att själv överlämna journalkopior till rektorn.  

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

25 april 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman