Till Frågor & svar

Får rektor ta del av SHV journal för vidarebefordran till BUM?

16 februari, 2008

Fråga:

Hos oss är rektor inte verksamhetschef för skolhälsovården. I t.ex. ett utredningsarbete gällande neuropsykiatrisk problematik ska alla utredningar och bedömningar skickas via rektor som också skriver remiss till barnmedicinsk mott. Har jag som skolsköterska rätt att lämna ut kopia på hela skoljournalen och BVC-journalen (Vilket barnmottagningen vill ha) till rektorn som då också kan ta del av samtliga journalanteckningar rörande eleven.


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-17)

Hej,

Sekretess gäller mellan skolans hälso- och sjukvård och övrig skola. Det betyder att det i detta fall måste finnas ett samtycke från vårdnadshavarna att lämna ut dessa uppgifter till en rektor. Inhämta alltså ett samtycke från båda vårdnadshavarna. Skulle en vårdnadshavare motsätta sig detta (om de t.ex. är skilda och bor på olika håll) finns alltid möjligheten för den andre att själv överlämna journalkopior till rektorn.