Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Får skolläkaren läsa skolpsykologens journal med vårdnadshavares samtycke?

12 januari, 2023

Fråga:

Hej Staffan,

Är det ok för skolläkaren att läsa skolpsykologens journal om det finns samtycke från vårdnadshavare att dela den informationen?

Vänligen H

Svar:

Hej H,

Ett samtycke från vårdnadshavarna att tillåta skolläkaren att  läsa sitt barns journal hos skolpsykologen är i många fall tillräckligt. Men när barnet/patienten har nått ålder och mognad att få dela bestämmanderätten med sina vårdnadshavare kommer frågan i ett annat läge. Man kan säga att ett barns samtycke kan behövas från de tidiga tonåren men detta ska bedömas av skolpsykologen i varje enskilt fall. 

Huvudregeln när ett barn inte ännu nått tonåren är alltså att vårdnadshavarna bestämmer. Från tonåren och upp till 18-årsdagen tunnas vårdnadshavarnas bestämmanderätt ut i takt med att barnet utifrån ålder och mognad har en ökad förmåga att själv förstå vad frågan gäller och utifrån sin egen inställning bedöma vad hen önskar.

Hälsningar från Staffan