Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Får skolsköterskan öppna journalen för ett barn vid annan skola?

14 mars, 2023

Fråga:

Hej!

Får skolsköterska på en annan skola öppna en journal på elev om hen har medgivande från mor, som jobbar på samma skola som skolsköterskan?

Eleven går i fsk-klass. Skolsköterskan och mamman är kollegor på en gymnasieskola i kommunen och barnet går i en annan skola i samma kommun. Mamman frågar skolsköterskan om hur en läs- och skrivutredning går till. Skolsköterskan erbjuder sig att titta i journalen på vad som är gjort.

A

Svar:

Hej A,

Förfrågan om att  ta del av innehållet i sitt barns journal görs av mamman/vårdnadshavaren till en helt annan skolsköterska än den som  journalför. Regel är då i och för sig att ingen sekretess mellan skolsköterskorna gäller, oavsett om gymnasiet och f-klassen organisatoriskt finns  under olika nämnder i kommunen.

Men det finns några hakar som gör att jag är tveksam till det förfarande du nämner. Det är inte rimligt att en skolsköterska,som inte är barnets, ska inhämta ett samtycke utan den kontakten bör tas av mamman direkt med barnets skolsköterska. En annan hake är att det kan vara tveksamt att gymnasiets skolsköterska hämtar uppgifter ur detta barns journal oavsett om ett samtycke finns . I patientdatalagen 4 kap 1 § sägs nämligen att ”den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av andra skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården”. Detta kallas för den inre sekretessen. 

Bäst i detta fall hade varit att mamman själv kontaktat det egna  barnets skolsköterska. Det är klart olämpligt att en annan skolsköterska, utan vårdbehov, loggar in i barnets journal. Det gör alltså ingen skillnad att det i detta fall finns ett samtycke från en vårdnadshavare.

Hälsning

Staffan