Till Frågor & svar

Får specialpedagog ta del av utredningar som skickats till skolsköterskan

5 oktober, 2013

Fråga:

Jag skulle vilja veta om jag som speciallärare direkt får ta del av elevers utredningar som har skickats till skolsköterskan (ex dyslexiutredningar)? Eller behöver jag inväntra godkännande från vårdnadshavare först?

Mvh Johanna


Svar:

(Uppdaterat 2019-07-11)

Hej Johanna,

Om utredningarna finns hos skolsköterskan bedömer jag att ett samtycke behövs från vårdnadshavarna. Men jag hoppas att olika slags utredningar om elever inte slentrianmässigt skickas till en sköterska. Det är inte bra. Görs en utredning av en kurator, psykolog eller en annan specialpedagog behövs inget samtycke för att du ska kunna ta del av resultatet av undersökningen vid behov i din tjänst. Självklart kan du inte få tillgång till psykologens journalanteckningar men du kan utan samtycke delges resultatet av undersökningen, än en gång upprepar jag, vid behov.

Skolsköterskan och -läkaren har som huvudregel sekretess gentemot andra på skolan. Därför är det knappast lämpligt att förvara alla slags utredningar där.

Hälsningar från Staffan