Till Frågor & svar

Får verksamhetsansvarig rektor i friskola kopiera och skicka journaler vidare?

17 oktober, 2011

Fråga:

Jag är verksamhetsansvarig i en friskola. För närvarande är vår skolskötersketjänst vakant. I början av läsåret kommer förfrågningar om journaler från skolor dit våra tidigare elever flyttat. Har jag, som verksamhetschef, rätt att kopiera journaler och skicka vidare. Självklart har vårdnadshavarna godkänt att den nya skolan efterfrågar journalen.
Eva


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej Eva,
Kopiering av medicinska journaler i friskolan, liksom i en kommunal skola, ska i första hand göras av medicinsk personal. Men inte heller den som tillhör hälso- och sjukvården har rätt att ta del av journaluppgifter om en patienten ifall de inte deltar i vården eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.Detta framgår av Patientdatalagen 4 kap. 1 §.

Frågan är i ditt fall om du kan sägas tillhöra hälso- och sjukvården? Om det framgår av din befattning att du är verksamhetsansvarig även för hälso- och sjukvård vid friskolan gör du det. Finns det inte någon skolsköterska eller annan medicinsk personal kan det vara acceptabelt att du kopierar och skickar vidare. Det du då fått veta om patienten binder dig sedan med tystnadsplikt enligt patientsäkerhetslagen 6 kap 12-13 §§. Och ett alternativ kan alltid vara att hyra in någon sköterska på timmar för fullgöra kopieringen.