Till Frågor & svar

Filma lektioner vid handledning?

3 september, 2014

Fråga:

Jag arbetar som skolpsykolog och har funderingar på att som hjälp i handledningen med lärare filma lektioner eller låta lärarna själva filma lektioner som vi gemensamt tittar på i handledningen. Syftet är inte att titta på specifika elever utan på lärarens ledarskap, bemötande, hantering av situationer etc. Filmen skulle endast visas i handledningssituationen och sedan raderas. Det jag undrar är om det är okej att göra detta eller om man t.ex. måste söka godkännande från alla elevers vårdnadshavare?

Med vänlig hälsning
Caroline


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-22)

Hej Caroline,

Ingen enkel fråga som du ställer. I skolans (eller förskolans) pedagogiska arbete är det tveklöst möjligt att använda filmning/fotografering som en pedagogisk metod och för detta behövs inget samtycke från elever eller vårdnadshavare. Men det är alltid lämpligt att upplysa elever/vårdnadshavare om varför och hur denna metod används och, inte minst, om vad som händer med dokumentationen sedan den har producerats.

Det finns en komplikation i detta fall, eftersom det är du som skolpsykolog som håller i handledningen och har tillgång till dokumentationen. Det är förstås ingen hälso- och sjukvårdsuppgift du genomför vid handledning av detta slag, men risken finns, inte minst om barnen är unga, att föräldrar kan vara kritiska till att deras barn filmas och att  filmen granskas av bl.a. dig. Elevernas beteende/uppförande kommer ju med i filmen ”på köpet”. Därför är det viktigt att vara tydlig i informationen till hem och elever, så att man vet motiven för filmningen och ges möjlighet att ställa kritiska frågor.

Eftersom filmerna används i handledning bör budskapet till föräldrar och elever vara att filmerna snabbt kommer att raderas, när handledningen är klar i den del av handledningen varje film avser. På så sätt kommer filmerna sannolikt inte att kunna ses som allmänna handlingar möjliga att begära utlämnade utan som tillfälligt förvarade dokument till stöd för just handledningen och under kort tid. Men frågan om huruvida filmerna, om de förvaras kort tid, ändå skulle kunna ses som allmänna handlingar och kunna fås ut som kopia av t.ex. en intresserad elev/förälder, är inte helt lätt att besvara. Det kan en kammarrätt behöva ta ställning till via ett överklagande av ett avslagsbeslut av skolmyndigheten.

Hälsningar från Staffan