Till Frågor & svar

Finns det någon skillnad mellan specialpedagogens och pedagogens sekretess vid arbete med en elev?

14 februari, 2017

Fråga:

Hej
Jag vill få veta om det är skillnad på specialpedagogens och pedagogens sekretess vid arbete med en elev? Vilket material kan tilldelas pedagog och vilket ska avgränsas? Vilken information får pedagoger tilldelas och använda sig av i sitt praktiskt arbete med en elev?
Frågan uppkom när en pedagog blev delgiven information i utredning tillsammans med psykolog och där ärendet skulle remitteras till BUP.
Pedagogen tyckte att information som fanns om hela det utredningsmaterial som gällde eleven skulle vara likvärdigt tillgänglig för pedagogen och specialpedagogen.
Med vänlig hälsning
Helen


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-06)

Hej Helen,

Tack för din fråga. Den belyser inte sekretessens gränser utan snarare etikens. Frågan är alltså vad som det är rimligt att en pedagog/lärare får veta av en känslig utredning som en specialpedagog eller psykolog har varit ansvarig för. 

Grundläggande är vad pedagogen kan behöva veta för sitt arbetes skull. Den som ska avgöra detta är den befattningshavare som gör utredningen. Som psykolog eller specialpedagog skulle jag ställa frågor till pedagogen, t.ex. ”Varför behöver du få tillgång till hela utredningen”. ”Räcker det inte med den pedagogiska kartläggningen?”. ”Hur skulle ditt arbete med eleven försvåras ifall du inte informeras?” Det är den som gör utredningen som ska avgöra om det är rimligt att lämna ut all information, med tanke på de svar pedagogen ger.

Det finns alltså inget givet svar på frågan om vad som ska lämnas ut. Svaret varierar beroende på samlade omständigheter. Skulle det t.ex. i en pågående utredning framkomma sådant som pedagoger kan behöva känna till för att ge nytt eller modifierat pågående stöd till eleven så bör åtminstone basal information ges.

Man måste betänka att en utredning med remissvar från BUP ofta kan innehålla mycket känslig information om en elevs situation, t.ex. diagnoser eller sociala omständigheter. Det är långt ifrån självklart att en pedagog ska ta del av detta. Däremot är det viktigt att det ÅP som utarbetas tar hänsyn till det som har framkommit i utredningen, då insatser därefter bestäms. Diagnoser och annat känsligt ska inte anges i programmet. Ett ÅP är alltid  offentligt vid en skolmyndighet, eftersom det är ett elevstödjande beslut.

Hälsning

Staffan