Till Frågor & svar

3 april, 2019

Finns metoden "från kaos till ordning" nedskriven?

Fråga:

Hej!
Min fråga gäller arbetssättet “från kaos till ordning”. Jag har inte varit på din föreläsning men jag har läst om det här på elevhälsan.se. Jag har förstått att det går ut på att träffa klassen i små grupper en stund varje dag första veckan och använda sig av några specifika frågor. Jag undrar hur du jobbar vidare efter det? Finns metoden nedskriven i sin helhet som man kan få ta del av?
Hälsningar Katarina


Svar:

Hej Katarina!
Så roligt att du är nyfiken på arbetssättet som jag kallat ”Från kaos till ordning”. 
Vi arbetar efter den uppstart som finns beskriven här på elevhalsan.se

Efter två veckors samtal, som vid varje tillfälle går ut på att uppmuntra till och följa upp de positiva förändringarna i klassen, kallar vi lärarna till möte. Lärarna får berätta om utvecklingen och de får också till sig alla de tankar och idéer eleverna själva har för att ordningen ska bli ännu bättre. Det brukar handla om placering i klassrummet, att ha korta raster ”brainbreaks”, hur läraren agerar i olika situationer eller liknande.

För många klasser är det klart här, det har blivit en bestående förbättring. Andra klasser faller tillbaka mot hur det var innan insatsen, i de fallen ger arbetet en mycket god kartläggning för fortsatt arbete och samarbete med föräldrar.

Hälsningar 
Johan

23 september 2021

Att leda och organisera elevhälsa Johan Hallberg

20 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

2 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

1 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

25 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson