Till Frågor & svar

Finns sekretess mellan specialpedagog och kurator?

27 januari, 2014

Fråga:

Har jag rätt att ta del av en specialpedagogs utredning när det gäller barn som även jag jobbar med? Och då tänker jag mest att som det är nu, då jag inte får det, så skickar vi konstiga signaler till både familj och barn om att vi jobbar på varsin flank. Ibland upplever elever att de inte får någon hjälp, och då kan ju specialpedagogens information vara mig ovärderlig. Men har jag rätt till den?
Skolkurator, Malin


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-11)

Hej Malin,

Någon sekretessgräns i egentlig mening finns inte mellan en kurator och en specialpedagog vid samma skolmyndighet eller friskola. Det innebär att det inte finns något sekretesshinder för dig att ta del av specialpedagogens utredning. Däremot finns en s.k. inre sekretess – inte lagstiftad dock- som betyder att bara den som har behov av en känslig uppgift om en elev/en förälder ska ha möjlighet att ta del av den.

Det ska alltså finnas ett behov i arbetet. Behovet kan t.ex. handla om att man gemensamt eller var för sig träffar eleven eller familjen och då behöver vara informerad om sånt som är av intresse. Jämför med en läkare på ett sjukhus som för första gången ska träffa en patient. Då kan läkaren behöva ta del av tidigare anteckningar som gjorts av annan personal för att ha den förhandskunskap som behövs inför patientmötet.

Elevhälsans personal ska inte som huvudregel arbeta på olika flanker, skilda ifrån varandra. Men det är därför inte självklart att ni ska ”infiltrera varandras flanker” ifall detta inte behövs.

Elevhälsans befattningshavare ska samverka vid behov, det är min sammanfattande synpunkt i det här svaret till dig, Malin.  Behöver du som kurator läsa utredningen så ska du få göra det. Men det är upp till dig att tydligt kunna visa hur starkt ditt behov är.

Hälsningar från Staffan