Till Frågor & svar

Flicka 13 år har samlag med 29-årig man

20 januari, 2014

Fråga:

En 13-årig flicka har haft samlag med en 29-årig man, vilket är ett brott och jag som skolsköterska är då anmälningspliktig till socialtjänsten, stämmer det?
Är jag skyldig att informera vårdnadshavare och rektor?
/G


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-11)

Hej G

Flera kontakter aktualiseras i detta allvarliga fall. För det första ska en polisanmälan göras gällande sexualbrottet, Visserligen finns ingen absolut skyldighet för dig som skolsköterska att polisanmäla men allt talar för att det ska ske. För det andra ska en anmälan göras till socialnämnden, eftersom du fått kännedom om ett förhållande som innebär att ett barn far illa, beroende på det egna beteendet. Du ska också ta hemkontakt och tala om att du gör dessa två anmälningar.

Mot rektor finns en sekretessgräns. Kan inte se att det finns någon sekretessbrytande bestämmelse som ger dig möjlighet att informera rektor eller annan skolpersonal annat än med stöd av ett vårdnadshavarsamtycke, som du bör söka. Om ett sådant inte ges kan man sannolikt förvänta sig att vårdnadshavarna själva tar kontakt med rektor. Skulle de inte göra det och flickan inte heller själv berättar kan det hända att uppgifterna om flickans situation når rektor först då polis eller socialtjänst hör av sig.

I tidskriften Elevhälsa nr 2/2013 skrev jag om ett verkligt och liknande fall. Det handlar om en äldre mans sexuella handlingar mot en flicka under 15 år. Han dömdes för brottet men åklagare och domstol var i första rättsinstans inte överens om huruvida brottsrubriceringen skulle vara sexuellt utnyttjande eller våldtäkt. Jag vet inte om domen överklagades och om den i så fall skärptes:

”En skolanställd man, drygt 30 år gammal, inledde en sexuell relation med en flicka som var under 15 år. Flickan försvann hemifrån under två månader hösten 2012 och befann sig då emellanåt hos mannen. Tingrätten skrev i sin dom att det fanns ett stort mått av frivillighet i relationen, och rubricerade brottet som ”sexuellt utnyttjande” av flickan. Åklagaren var av annan åsikt. På grund av den stora åldersskillnaden anser han att den korrekta rubriceringen är våldtäkt mot barn, ett brott vars minimistraff är 2 års fängelse. Åklagaren har, då detta skrivs, ännu inte beslutat om han ska överklaga tingsrättens dom.

Om en skolsköterska, skolläkare eller annan skolpersonal skulle få information om en sådan handling med stor åldersskillnad talar allt för en polisanmälan. Skulle det i stället handla om två ungdomar, den ene 15 eller 16 år och den andre 14, blir frågan mer svårbedömd. Det finns exempel då domstolar friat i sådana fall (av frivilligt sex, mitt tillägg) p.g.a. liten åldersskillnad men även fall finns där den äldre ungdomen dömts.”

Hälsningar från Staffan