Till Frågor & svar

Andra elever berättar om en flicka som skär sig

24 januari, 2020

Fråga:

Hej!

Jag jobbar på en högstadieskola skola och nu har vi några elever som berättat för vår idrottslärare att en flicka skär sig. Hur bemöter vi bäst eleverna? 

Mvh Maria


Svar:

Hej Maria!

Frågan behöver hanteras akut av EHT men trots det stötas och blötas innan ett beslut tas om åtgärd. Det är viktigt att alla kompetenser kommer till tals; skolsköterskan, skolkuratorn, rektorn och specialpedagogen.

Det är också viktigt att snabbt samla all information ni kan få fram via mentor och lärare och agera. Ska föräldrarna kontaktas? Vem ska prata med eleven?

Ofta är det lämpligt att skolsköterskan talar med eleven och hänvisar till rätt instans och eventuellt behövs remiss. Det är viktigt med tydlighet i samtalet och att respektfullt berätta för eleven att informationen har kommit till dennes kännedom (så man inte går som katten runt het gröt). Dock bör man inte nämna att varken idrottsläraren eller klasskamraterna berättat, det är viktigt för idrottsläraren att behålla förtroendet till eleven. Se eleven och prata gärna om andra saker.

Samtalsstöd för elevhälsopersonal finns på: Nationellasjalvskadeprojektet.se

Lycka till! Magdalena