Till Frågor & svar

Följdfråga angående förvaring av psykologutredning

4 februari, 2009

Fråga:

Hej Staffan!
Tack för ditt svar angående om huruvida en kopia av en psykologutredning fick bevaras i skolhälsovårdsjournalen. Jag har dock lite svårt för att förstå att detta skulle gagna eleven. Vi har ju på skolorna ett elevhälsoteam som består av psykolog, kurator, specialpedagog och skolsköterska. Gemensamt, tillsammans med elev och föräldrar, beslutas att göra en utredning. Precis som med annan utredning (medicinsk t.ex) borde en kopia kunna förvaras i journalen. Om elev flyttar till annan kommun är ju journalen, det enda som följer med eleven (med vårdnadshavares medgivande).

Så en annan fråga: Får man ta kopia på en kopia?
Mvh K W,


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-19)

Hej K W,
På skolor finns elevhälsoteam, det är sant. Och i teamet finns tre befattningshavare som är journalföringspliktiga, skolpsykologen, skolläkaren och skolsköterskan. De har inte rätt idag att ha gemensam journalföring, eftersom sekretess gäller dem emellan. Originaljournalen hos psykologen (t.ex. ett test) kan inte fogas till skolhälsovårdsjournalen.

I mitt förra svar pratade jag inte om kopior utan om original, trots att frågan gällde just kopia. Men ingenting hindrar att en kopia av t.ex. ett psykologtest fogas till skolhälsovårdsjournalen, om vårdnadshavarna så vill. Detta är dock inget självändamål. Det faktum att skolhälsovårdsjournalen idag överlämnas mellan skolor i olika kommuner med samtycke innebär inte att psykologens journalhandlingar måste, ska eller bör ingå där. Finns ett samtycke från vårdnadshavarna och från en tonårig elev/patient kan psykologens journalkopia fogas till skolhälsovårdsjournalen. Då ska det i psykologens originaljournal antecknas vart en kopia lämnats ut, med datum och signatur. Detta är viktigt eftersom en journaluppgift och  t.o.m. hela journalen kan förstöras efter beslut från Inspektionen för vård och omsorg. Då ska också kopior förstöras. Bestämmelsen om detta finns i den patientdatalagen 8 kap. 4 §.

Kopior av kopia får tas. Men man bör vara försiktig med att sprida sådana ”kopiekopior” av flera skäl. Det blir svårare att spåra alla kopior vid förstörelse. Och journaler är dessutom känsliga handlingar som inte ska spridas i onödan. Bättre är att den som har behörighet att få ta del av innehållet, t.ex. efter ett  samtycke från patienten, får läsa utan att kopiera eller får relevanta delar av innehållet uppläst för sig. Det räcker oftast.

Staffan

(