Till Frågor & svar

27 maj, 2010

Följdfråga angående tillstånd av vårdnadshavare för att observera en elev

Fråga:

En liten följdfråga: måste en psykolog ha tillstånd av alla vårdnadshavare i en klass för att observera en elev?
Frågvis kurator


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-22)

Hej,
Inget hindrar att en psykolog på en lärares begäran finns med i ett klassrum för att observera gruppdynamik eller barns agerande i gruppen. Det är dock osannolikt att en skolpsykolog, utan vårdnadshavarnas eller en viss elevs kännedom, skulle utreda denne elevs förhållanden utan att de är informerade. En vårdnadshavare eller en elev i tonåren kan säga nej till att medverka vid en psykologisk utredning, t.ex. genomgå ett test. Att en psykolog då “bakvägen” utreder genom att finnas med i klassrum för att särskilt bedöma ett visst barn är inte rimligt och bryter mot god psykologetik.

Skulle psykolog ha fått ett barns vårdnadshavares tillstånd för att observera detta barn behövs naturligtvis inget godkännade av övriga barns vårdnadshavare för att psykologen ska få vara i klassrummet.
Staffan

 

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman