Till Frågor & svar

Följdfråga till fråga "Skyldighet att informera föräldrar vid kontakt"

27 oktober, 2011

Fråga:

Hej! Jag har skrivit till er tidigare angående min skyldighet att informera föräldrar och fick bl.a. detta som svar. ”På en fråga om kurator träffar ett barn bör svar lämnas till vårdnadshavaren men innehållet i samtalet behöver inte röjas om inte uppgifterna är viktiga för att vårdnadshavaren ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt föräldrabalken” Min följdfråga nu är om jag kan få något exempel där jag måste berätta vad jag pratat med ett barn över 12 år om för att föräldern ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt föräldrabalken, vad detta innebär mer konkret.
Tacksam för hjälp i denna fundering.
/ E


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej E,
Det är förstås omöjligt att ange vissa exakta omständigheter eller ordval i ett samtal mellan en tonårig elev och en kurator som alltid ska föranleda kontakt med en vårdnadshavare. Men några exempel då mycket talar för hemkontakt är brottslighet, kränkande behandling av annan elev, missbruk av alkohol eller bruk av narkotika, det sistnämnda en brottslig handling dessutom. Och skulle en tonårselev berätta om självmordstankar eller andra självdestruktiva handlingar är det mycket som talar för hemkontakt. Men ibland kan sådana tankar vara starkt kopplade till hemförhållandena och då måste man alltid avväga kontakten med hemmet mot att finna andra lösningar, t.ex. fortsatta samtal eller anmälan till socialnämnden. I ett fall kritiserades inte en gymnasieskola som underlät att ta kontakt med vårdnadshavarna då en elev över 17 år starkt överkonsumerade uppiggande koffeintabletter, mådde dåligt och skar sig. Flickan ville inte att hemmet skulle informeras och JO bedömde att skolan, med tanke på flickans ålder och inställning, inte hade skyldighet att kontakta hemmet förrän i ett senare skede, strax innan flickan dog, då hemmet uppenbart behövde få vetskap om hennes förvärrade situation.

En kurator, men även annan skolpersonal, måste i kontakten med tonåriga barn, alltid bedöma vilket informationsbehov hemmet har. Det är inte alltid lätt. Ofta när JO bedömer dessa fall påpekas att olika lösningar finns och att ingen behöver vara fel. Personligen anser jag att skolpersonal alltför ofta väljer lösningar där hemmet inte kontaktas, möjligen för att detta ter sig enklare.

Slutligen kan jag nämna att det numera vid olovlig frånvaro finns en skyldighet att informera vårdnadshavaren. Det berör kanske inte en kurator så ofta utan mer lärarna. Här finna alltså inte längre något utrymme för att avstå från hemkontakt.

Hälsningar från Staffan

Länk till den tidigare frågan ”Skyldighet att informera föräldrar vid kontakt”