Till Frågor & svar

Vårdnadshavare nekar att skicka över journal till nästa skola

24 oktober, 2013

Fråga:

Hur gör man om en vårdnadshavare nekar en skola att skicka över skolhälsovårdsjournalen till nästa skolas skolhälsovård? En förälder kan ju inte spärra uppgifter. Kan man i alla fall skicka över journalen?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-15)

Hej,

Svaret på din fråga beror på vilka skolor det handlar om. Gäller det två skolor i samma kommun finns numera inget sekretesshinder att överföra journalen/journaluppgifterna, inte ens om skolorna ligger under två olika kommunala nämnder. Detta framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 25:11, st.1. Skulle patientjournalens uppgifter överföras mellan skolor i olika kommuner eller mellan en friskola respektive en kommunal skola behövs däremot ett samtycke från vårdnadshavarna eller, om eleven/patienten själv i tonåren är mogen nog att samtycka, av denne själv.

Om en vårdnadshavare säger nej när journalen ska skickas till en annan kommun eller till en friskola är det vanliga sekretessregler som ska beaktas. Man får alltså bedöma om elevens mognad och ålder är tillräcklig för att eleven själv ska kunna avgöra en överföring och att dennes samtycke räcker. Men ibland, beroende på elevens lägre ålder/mognad och med tanke på vad journalen kan innehålla, t.ex. uppgifter även om andra än eleven själv (mamma, pappa, syskon, familjeförhållanden m.m.) så kan även andras samtycke behövas. Men SKL har ju tidigare skrivit att det normalt sett räcker att en elev själv samtycker när journalen överförs från grundskolan till gymnasiet, i nuläget alltså till en annan kommun, eftersom inget samtycke numera behövs inom den egna kommunen.  

Vårdnadshavarna kan, som du skriver, inte spärra sitt barns uppgifter och inte heller, bedömer jag, uppgifterna om sig själva i barnets journal. Men de kan således, med stöd av sekretessbestämmelserna i OSL 25 kap. 1 §, ibland med rätt hävda att journalens uppgifter inte får överföras.

Det är sant att en vårdnadshavare inte kan spärra uppgifter om sitt barn men ett barn som patient kan spärra uppgifter om sig själv.Det skulle i vissa fall kunna påverka innehållet i den journal som med samtycke av ett tillräckligt moget barn skickas till en annan vårdgivare utanför kommunen. Däremot är det tveksamt om barnet/patienten kan spärra uppgifter när journalen med lagstöd och utan samtycke sänds till annan skolsköterska i samma kommun. Den frågan vågar jag inte svara på, vet inte om den ännu har prövats.

Datainspektionen initierade 2010 en granskning av hur landstingen informerar barn om deras rätt att spärra journaluppgifter. Resultatet av den granskningen framgår av inspektionens slutrapport. 

Här kan du läsa Datainspektionens rapport 

 

Hälsningar från Staffan