Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Föräldrafråga- Rektor vill spela in möte med oss

21 juni, 2023

Fråga:

Hej,
Vi hade nyligen  skolmöte  med rektor, specialpedagog och mentor angående vår sons skolgång (åk 8). Bakgrunden är att han har ÅP men ett stöd som inte möter hans behov. Här är vi och rektor oeniga. När skolmötet hade börjat säger rektor att han vill spela in mötet på sin mobiltelefon, orsaken är att vi inte alltid varit överens om vad som sagts/bestämts. Vi säger ja, men säger också – på inspelningen – att detta önskemål hade vi velat fått veta innan mötet och att vi blir väldigt ställda när frågan kommer under sittande möte.

Efteråt har detta känts mer o mer obehagligt – vad kommer hända med inspelningen? Vem kommer lyssna på den? Hur kommer den förvaras/journalföras? Vi sa ju ja till inspelning där och då men nu känns det mer och mer som ett övertramp. Finns det någon praxis kring att det kanske inte borde gått till så här?
TACK,
Hälsning från E

Svar:

Hej E,

Vid ett möte där bl.a. rektor deltog, har ni som föräldrar fått en fråga om huruvida ni accepterar att mötet spelas in. Ni hade önskat att frågan hade kommit i förväg så att ni bättre kunde ha tagit ställning till om ni ville acceptera  mobilinspelningen.

Jag ska först säga att skolan och andra myndigheter som gör ljud- eller bildinspelningar måste nämna att man tänker spela in och dessutom som absolut huvudregel söka ett samtycke.  Det gäller inte för privatpersoner. I deras samtal med t.ex. skolan är det fullt möjligt att göra hemliga inspelningar och sedan använda dessa i olika sammanhang.

Skulle rektor redan innan mötet hade inletts ha bedömt att en inspelning var viktig kunde han ha ställt frågan och dessutom upplyst er om hur inspelningen skulle hanteras i skolan. Kanske kom han hastigt på tanken att spela in först när mötet hade inletts. Då är det rimligt att ge er som föräldrar förutsättningarna och ge svar på de frågor ni nu i efterhand ställer. Ni befinner er i ett underläge vid skolmötet, där det kan vara svårt för er att säga nej, eftersom det möjligen skulle kunna uppfattas som negativt av någon eller några  av skolans deltagare.

Jag vet inte om det nu finns ett ärende som gäller er son, d.v.s. att skolan avser att fatta ett nytt beslut genom att t.ex. upprätta ett nytt ÅP. Jag uppfattar att det är så. Den inspelning som görs blir då dokumentation i detta ärende, på samma sätt som om skriftliga anteckningar hade gjorts. Inspelningen innehåller med säkerhet viktiga sakuppgifter av betydelse för ett nytt ÅP. Det betyder i princip att inspelningen ska sparas och fogas till övrig dokumentation i ärendet. 

Men vid ärendehandläggningen kan man i efterhand skriftligt plocka ut och dokumentera de uppgifter från ljudinspelningen som är av betydelse. Därefter finns enligt min bedömning möjlighet att rensa/destruera inspelningen. Jag tycker att ni, om ni inte vill att inspelningen ska vara kvar, ska föreslå skolan att man lyfter ut det av betydelse för ärendet som finns på bandet och antecknar det skriftligt samt därefter tar bort ljudinspelningen. 

Om inspelningen fogas till övrig ärendedokumentation, kommer den att finnas kvar och får vid en skolmyndighet först gallras när det är tillåtet utifrån den dokumenthanteringsplan som reglerar detta. Vid en friskola finns inga sådana regler så därför bedömer jag att gallringsmöjligheten är större där. 

Den som får lyssna på inspelningen är den/de som behöver göra detta för sitt arbetes skull, främst handläggaren och rektor men även andra nära eleven kan efter prövning möjligen ges den möjligheten. Någon journalföring hos skolsköterska eller skolpsykolog är inte aktuell.

Hälsningar
Staffan