Till Frågor & svar

Skolsocialt arbete

Förebyggande arbete på lågstadiet

21 mars, 2024

Fråga:

Hej!

Jag har precis börjat arbeta som skolkurator på en låg- och mellanstadieskola. Tanken är att min huvudsakliga arbetsuppgift är att jobba med förebyggande insatser och hålla lektioner i hur man är en bra kompis, främst på lågstadiet då vi har en elevcoach som fokuserar mest på mellanstadiet. Har ingen tidigare erfarenhet av att jobba som kurator och behöver lite tips, råd och inspiration i hur jag kan jobba förebyggande i klasserna.

Det verkar vara en hel del konflikter i klasserna. Hur kan man tänka nu i början när jag är så ny för dem? Vad är lämpligt att börja med? Försöker vara ute på rasterna mycket och äter lunch med barnen för att bilda mig en uppfattning och ska även sitta med lite i klasserna när de har lektion för att bilda mig en egen uppfattning över läget.

Mvh, Linnéa

Svar:

Hej Linnéa,

Det låter som en mycket bra början att vara med eleverna så mycket som möjligt för att skapa relation men också observera dom i olika sociala miljöer. Då bygger du förtroende också!

Ett tips är att börja arbeta med grundkänslorna. Vilka grundkänslor har vi, vad fyller de för funktion, hur känns det i kroppen och hur vet man vad någon annan känner osv. Det kommer underlätta arbetet mycket när ni arbetar vidare med konflikthantering. Finns en mängd olika sätt att arbeta med grundkänslor och det finns en hel del bra material just för lågstadiet både böcker och filmer. Själva har vi många gånger tagit hjälp av nallekorten. För dom kan man arbeta vidare med sen både på individ och gruppnivå vid tex konflikthantering. Tänk på att se till att alla som arbetar med gruppen är delaktiga i arbetet på ett eller annat sätt. Arbetar ni med till exempel grundkänslorna eller sociala färdigheter så kan det vara som ett tema i flera olika ämnen. Här har pedagogerna ofta mycket goda idéer! Och glöm inte att involvera föräldrarna det brukar uppskattas.

Lycka till!

Med vänlig hälsningar Sofi och Sara