Till Frågor & svar

Förvaring av psykologutredning

26 januari, 2009

Fråga:

Står det någonstans om hur psykologutlåtande ska förvaras?
Jag vet att elev och föräldrar ”äger” utredningen men finns det några regler som t.ex säger att en kopia inte får förvaras i skolhälsovårdsjournalen?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-19)

Ett psykologutlåtande är en hälso-och sjukvårdshandling och en psykolog är journalföringspliktig när hon/han vårdar, behandlar eller som i detta fall undersöker en patient. Journalen ska förvaras skyddad ifrån insyn av obehöriga, lämpligen inlåst i ett brandsäkert skåp. I den nya patientdatalagen som kom 2008 har bevarandetiden för journalhandling utsträckts från minst 3 till minst 10 år efter det att sista uppgiften fördes i journalen.

Det är inte lämpligt att förvara en psykologutredning i en skolhälsovårdsjournal av det skälet att sekretess gäller mellan skolhälsovård och skolpsykolog med nuvarande lagstiftning. Psykologens journalhandlingar ska därför  behandlas och förvaras separat om inte ett patient- och/eller vårdnadshavarsamtycke finns att förvara en kopia i t.ex. skolsköterskans journal..

Hälsningar från Staffan