Till Frågor & svar

26 januari, 2009

Förvaring av psykologutredning

Fråga:

Står det någonstans om hur psykologutlåtande ska förvaras?
Jag vet att elev och föräldrar “äger” utredningen men finns det några regler som t.ex säger att en kopia inte får förvaras i skolhälsovårdsjournalen?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-19)

Ett psykologutlåtande är en hälso-och sjukvårdshandling och en psykolog är journalföringspliktig när hon/han vårdar, behandlar eller som i detta fall undersöker en patient. Journalen ska förvaras skyddad ifrån insyn av obehöriga, lämpligen inlåst i ett brandsäkert skåp. I den nya patientdatalagen som kom 2008 har bevarandetiden för journalhandling utsträckts från minst 3 till minst 10 år efter det att sista uppgiften fördes i journalen.

Det är inte lämpligt att förvara en psykologutredning i en skolhälsovårdsjournal av det skälet att sekretess gäller mellan skolhälsovård och skolpsykolog med nuvarande lagstiftning. Psykologens journalhandlingar ska därför  behandlas och förvaras separat om inte ett patient- och/eller vårdnadshavarsamtycke finns att förvara en kopia i t.ex. skolsköterskans journal..

Hälsningar från Staffan  

 

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

25 april 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman