Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Fråga om gruppåtgärdsprogram

22 februari, 2021

Fråga:

Hej Gudrun!
Jag har en fråga angående åtgärdsprogram på klass- och gruppnivå som jag läste om på elevhälsan.se. Om vi upprättar ett åtgärdsprogram på gruppnivå, hur säkert är det utifrån lagen? Vårdnadshavare har möjlighet till att överklaga ett åtgärdsprogram. Hur fungerar det då om vi gör det på gruppnivå?

Tacksam för svar, då vi ser en klass som är i behov av detta.
¨Barn gör rätt om de kan¨
Ha en bra dag!
Linda


Svar:

Hej Linda,
och tack för din fråga.

Ett åtgärdsprogram på gruppnivå är något som jag har ”hittat på” och arbetat med under ca 25 år. 

Detta är ingenting som Skolverket eller våra styrdokument uttalar sig om och gruppåtgärdsprogam ersätter inte åtgärdsprogram för enskilda elever.

Däremot kan vi ofta minimera antalet elever i klassen som blir i behov av särskilt stöd om vi tar ett samlat grepp i ett tidigt stadium där vi gör en utredning på gruppnivå/klassnivå och därefter utarbetar ett gruppåtgärdsprogram för klassen och/eller för exempelvis en fritidshemsgrupp. Detta bidrar till att skapa mer tillgängliga lärmiljöer och en differentierad undervisning som underlättar för många elever att kunna utvecklas mer positivt både kunskapsmässigt och socialt.

Det kan också vara så att det i klassen finns många elever i behov av stöd där det redan finns utredningar kring särskilt stöd och pågående åtgärdsprogram på individnivå, men där vi behöver ta ett samlat grepp på gruppnivå. Utveckling och inlärning är ju sociala processer där mekanismer i gruppbeteenden och elevers olika kunskapsnivåer kan påverka och försvåra på ett komplicerat sätt. Då kan pedagoger tillsammans med elevhälsan behöva kartlägga, analysera och förstå olika faktorer på klass- och gruppnivå för att hitta framgångsrika lösningar. 

Ni hittar mer information och ett exempel på gruppåtgärdsprogram från gymnasieskolan i mitt häfte ”Hälsofrämjande skolutveckling – Skolhälsoplan, elevhälsa och gruppåtgärdsprogram”. PDF-en med häftet kan beställas på min webbplats www.GLBatgardsprogram.com

Om ni väljer att göra ett eller flera gruppåtgärdsprogram, så mejla mig gärna era reflektioner och insikter. Det är alltid spännande och lärorikt att få ta del av. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman