Till Frågor & svar

Att leda och organisera elevhälsa

”Från kaos till ordning”

23 september, 2021

Fråga:

Hej!

Jag har läst om metoden ”Från kaos till ordning”. Jätteintressant. Har tagit del av de inledande frågorna och undrar över vilka frågor ni använder fortsättningsvis i gruppsamtalen? Ge gärna ett par exempel tack.

Vänligen Terése, specialpedagog


Svar:

Hej Terése!

Så roligt att ni vill testa att arbeta efter ”Från kaos till ordning”. Vi har med några grupper om året nu, i över 10 år.

Vid de kommande träffarna ber vi eleverna om exempel på tillfällen när det har fungerat bra, eller bättre, sedan förra träffen. Alla brukar ha exempel, från olika lektioner och med olika lärare. Ibland kommer någon klasskamrats namn upp, någon som har svårt att koncentrera sig t.ex. Den inkännande ledaren kan då, om det är läge för det, fundera tillsammans med eleverna på hur man som klasskamrat kan agera för att stötta till förändring.

Eleverna vet ju att vi återkopplar till lärarna och det brukar vara uppskattat att ge exempel på vad lärarna har sagt om positiv förändring.

Lycka till!