Till Frågor & svar

Frånvaro myndig elev- meddelande till hemmet

26 januari, 2013

Fråga:

Jag har en fråga angående sekretess gällande frånvaro. Det är så att jag nyligen kontaktades av min dotters(som förresten är myndig) klassföreståndare. Jag fick ett mail där det stod att hon (min dotter) hade allt för hög frånvaro under den tidigare månaden. Där framgick också att jag vid frågor kunde kontakta honom via telefon, mail eller liknande. Ett brev på posten med mer detaljer om frånvaron utlovades också. Jag tyckte att detta lät väldigt konstigt då jag trodde att diverse sekretessregler gällde i dessa fall. Närvaro/Frånvaro må vara en offentlig uppgift men att söka upp föräldrarna med informationen. Jag vill ju inte ha den?

Några dagar senare kommer ett brev hem med detaljerad information om min dotters frånvaro. Vilka lektioner hon varit frånvarande från, beräkningar med procent hit och dit och en varningstext från CSN.

Då min dotter konfronterar sin klassföreståndare om frågan påstår han att det blir ett undantag då elevens familjs ekonomi riskeras. Han argumenterar att om studiebidraget dras in kan också andra bidrag i hemmet dras in och att han därför har lagstöd att informera mig och Lisas mamma.

Allt detta låter i mina öron väldigt konstigt då jag tidigare arbetat på socialen och känner till i alla fall LITE om detta med sekretessbelagda uppgifter.

Så hur ligger det till egentligen? Får en klassföreståndare göra så här?

Med vänliga hälsningar, Lennart


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-03)

Hej Lennart,
”Rena” uppgifter om frånvaro, utan notering om ”olovlig” eller ”skolk”, även specificerade till olika lektioner eller timmar per dag, är offentliga uppgifter vid en kommunal gymnasieskola. Det innebär att det inte är något sekretessbrott att skriftligen lämna ut dessa uppgifter till en förälder, för en myndig son eller dotter. Att lämna ut en varningstext från CSN är mer tveksamt men knappast ett brott för den som redan i och med frånvaroutskicket förstår att frånvaron är omfattande.
En skola bör i förväg tydliggöra vilka regler man har för hemkontakt när elever är myndiga. Och skulle en förälder vara ointresserad av information finns möjlighet att säga ifrån, eller, tvärtom, att de föräldrar som önskar få information upplyser om det. Att man tar kontakt har sannolikt att göra med att eleven bor hemma hos sina föräldrar och att skolan uppfattar att föräldrarna därmed har intresse av att få veta om skolgången fullgörs.
Personalen vid en skolmyndighet har yttrandefrihet vilket ger dem en grundlagsskyddad rätt att ta kontakt med myndiga elevers föräldrar (eller annan person, vilken som helst) när uppgifter är offentliga. Och de allra flesta föräldrar har nog ett intresse av att få den information du inte vill ha. Om skolan i förväg frågar dig och andra föräldrar till myndiga elever om ni önskar bli informerade ifråga om offentliga frånvarouppgifter så kan den som inte önskar det säga ifrån.
Och rimligen bör skolans rutiner, även vid föräldrasamtycke, vara att bara ta kontakt när frånvaron är omfattande.

Om föräldrakontakt när en elev är myndig skriver jag en hel del i mon bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, upplaga 7, Studentlitteratur 2019. 

Hälsningar från Staffan