Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Fyra frågor: 30 min stöd, studiehandledning och betygsfrågor

28 november, 2022

Fråga:

Hej Gudrun,

Om du har möjlighet vore jag tacksam för hjälp att tänka kring särskilt stöd. 

Vi brottas med några frågor.

  1. Om en elev går 30 min till specialläraren i ett ämne varje vecka under en termin är det särskilt stöd? Det är inte omfattande, knappast ingripande men över en längre tid.
  2. Kommunen har beslutat att elever som har behov av studiehandledning men som har bott i Sverige mer än 4 år endast får en timma/vecka. Är detta särskilt stöd och behöver jag skriva detta i ett åtgärdsprogram eller kan jag se det som en extra anpassning?

Och om du kan det här med betyg och bedömning…

  1.  Kan en elev få A redan i årskurs 7 i ett ämne?
  2.  Kan en elev sänka sitt betyg utifrån att kunskapsstoffet blir ”svarare” i högre årskurser?

Jag är väl medveten om att stödet behöver förändras till intensivstöd.

Hälsningar

Lena


Svar:

Hej Lena,
och tack för dina frågor. Jag numrerar svaren för att förtydliga.

  1. Styrdokumenten anger inte någon exakt tidsgräns för när extra anpassningar övergår till särskilt stöd. När jag föreläste tillsammans med Skolverket 2014-2015 så sa vi att 30 minuter per vecka kan räknas som extra anpassning även om det pågår under en längre tid exempelvis ett läsår. Gränsen när det övergår till särskilt stöd ligger någonstans mellan 40-60 minuter per vecka när åtgärden pågar/kommer att pågå under en längre period.
  2. Skollagen och Skolverket är tydliga med att de beslut som fattas vad gäller omfattningen av stödinsatser alltid ska utgå från elevernas behov. För att besvara din fråga så utgår jag därför från antagandet att elevernas behov kan tillgodoses med 60 minuter studiehandledning per vecka. När det då gäller elever som har gått i svensk skola i mer än fyra år, räknas studiehandledningen som särskilt stöd förutsatt att stödet behövs för att eleven ska kunna nå de kriterier som ska bedömas på E-nivå. Om studiehandledningen är den enda stödinsats som behövs kan ni göra en kort och enkel utredning av elevens behov av särskilt stöd innan ni upprättar åtgärdsprogrammet. Ni hittar ett sådant elevexempel i min e-bok ”Stödinsatser för elever med annat modersmål…” (www.GLBatgardsprogram.com ) Om fortsatt studiehandledning även erbjuds elever som har kommit långt i sin kunskapsutveckling, så räknas det däremot som en form av ledning och stimulans för dessa elever. För elever som är nyanlända och börjar sin svenska skolgång först i högstadiet så räknas studiehandledningen i stället som en form av åtgärd till stöd för nyanlända. Studiehandledning kan med andra ord vara ledning och stimulans, extra anpassning, särskilt stöd eller en form av åtgärd till stöd för nyanlända. Jag konkretiserar och förtydligar även detta i e-boken. 
  3. Ja, en elev kan få A i betyg redan i årskurs 7.
  4. Ja, en elevs betyg kan sänkas vid senare terminsbetyg. Läs gärna mer om betyg på Skolverkets webbplats: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/betyg-i-grundskolan/satta-betyg-i-grundskolan

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman