Till Frågor & svar

Gäller skolsköterskans sekretess gentemot kurator för elevvårdsfrågor som inte är medicinska?

12 maj, 2009

Fråga:

Hej! Jag arbetar som kurator på en gymnasieskola. Har varit på föreläsning med jurist som lärde oss att skolsköterskan inte har sekretess gentemot kuratorn gällande elevfrågor som inte är medicinska. Andra säger annat. Hur ligger det till egentligen?
Caroline


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej Caroline,
Så här sägs i lagen om tystnadsplikt/sekretess för hälso- och sjukvården. Lagtexten finns från första juli i år i Offentligehets- och sekretesslagen (OSL) 25:1:”Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men…”

Det är alltså inte bara hälsotillståndet som skyddas utan även andra personliga förhållanden. Det innebär att alla uppgifter som framkommer vid elevhälsans medicinska insats omfattas av denna bestämmelse och sekretess/tystnadsplikt gäller som huvudregel mot övriga befattningshavare vid skolmyndigheten eller friskolan.

Men jag skriver i min sekretessbok att skulle en skolsköterska se saker hända på väg till skolan eller t.ex. i skolans uppehållsrum så omfattas dessa förhållanden inte av skolhälsovårdens tystnadsplikt, eftersom de inte inhämtats i den verksamheten.

Slutligen undrar jag förstås om du uppfattat juristen rätt. För mig är hans/hennes uppfattning förvånansvärd om den verkligen har uttalats.

Hälsningar från Staffan