Till Frågor & svar

Går om en årskurs – Behövs åtgärdsprogram?

22 oktober, 2017

Fråga:

Hej,
En elev går om en årskurs på grund av att den varit långt ifrån att uppnå kunskapsmålen. Eleven har en språkstörning och ska utredas för eventuell annan funktionsnedsättning. I den nya klassen arbetar man framgångsrikt med extra anpassningar och eleven har i nuläget inget särskilt stöd. Ska eleven ha åtgärdsprogram?


Svar:

Hej Helene,
och tack för din fråga.

Vad roligt att höra att man arbetar framgångsrikt med extra anpassningar i den nya klassen. Du skriver att eleven i nuläget inte har något särskilt stöd, men du uttrycker inte att eleven inte har behov av särskilt stöd. Det kan naturligtvis betyda samma sak, men tyvärr långt ifrån alltid. Du frågar om eleven ska ha ett åtgärdsprogram och jag tycker mig kunna läsa mellan raderna att du egentligen redan vet svaret.

Om eleven ska ha ett åtgärdsprogram eller inte framkommer när vi gör en utredning av elevs behov av särskilt stöd. När det gäller denna elev är det viktigt att ni gör en mer grundlig utredning av elevens behov av särskilt stöd. Förutom att ni förstås lyssnar in eleven och vårdnadshavarna, är det angeläget att även belysa olika faktorer på såväl grupp- och organisationsnivå som individnivå. I denna mer grundliga utredning av elevens behov av särskilt stöd är det också viktigt att flera kompetenser inom elevhälsan blir delaktiga i utredningen. Skälen till att en mer grundlig utredning behövs här är att eleven låg så pass långt från att uppnå kunskapskraven att lösningen blev att eleven skulle gå om ett år, samt att eleven har en språkstörning och även ska utredas för en eventuell annan funktionsnedsättning. När ni gör den pedagogiska bedömningen (del två) i utredningen är det viktigt att ni funderar över om eleven, utöver de befintliga extra anpassningarna, är i behov av särskilt stöd för att kunna nå kunskapskraven kortsiktigt men även för att kunna nå kunskapskraven i senare årskurser.

Jag tror att ni kommer komma fram till slutsatsen att eleven även är i behov av särskilt stöd och då ska även åtgärdsprogram upprättas.

Om ni önskar stöd i arbetet

I ”Vägledning för grundskolan/gymnasieskolan” (2017) finns bl.a. elevexempel och konkret stödtext inskriven direkt i Skolverkets blankettexempel för utredning och åtgärdsprogram. www.GLBatgardsprogram.com

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman