Till Frågor & svar

Gemensam vårdnad- far önskar att hans nya sambo kommunicerar med skolan

9 september, 2015

Fråga:

Föräldrarna är skilda men har gemensam vårdnad och i det här fallet vill fadern att all kommunikation med skolan ska gå via hans ”nya” sambo. Är skolan skyldig att göra så eller måste skolan kommunicera med den juridiska vårdnadshavaren?
/Maria


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-14)

Hej Maria,

Frågan du berör är intressant- vilket ansvar kan en vårdnadshavare överlåta på andra när det gäller barnets skolgång.

JO har svarat på den frågan i ett uttalande och belyser i sitt svar olika viktiga aspekter. I princip kan en fullmakt ges till annan person att som ombud träffa skolpersonal i frågor som rör barnet. Men JO tillägger att skolan i vissa fall kan begära att även få träffa vårdnadshavarna och att ansvaret för barnet åligger vårdnadshavaren.

JO skriver: ”… rätten att anlita ombud inte är obegränsad. Ibland är det nödvändigt att den enskilde medverkar personligen och myndigheten kan då (liksom friskolan, mitt tillägg) … kräva en sådan medverkan…Om myndigheten begär att vårdnadshavaren medverkar personligen, kan ombudet närvara och medverka på samma sätt som ett biträde.”

Här kan du läsa hela JO-uttalandet. Vill du inte läsa hela så titta på de sista två styckena på sidorna 3-4. Där sammanfattar JO rättsläget.

Hälsningar från

Staffan 

Här kan du läsa beslutet från JO (JO 1859-2010)