Till Frågor & svar

9 september, 2015

Gemensam vårdnad- far önskar att hans nya sambo kommunicerar med skolan

Fråga:

Föräldrarna är skilda men har gemensam vårdnad och i det här fallet vill fadern att all kommunikation med skolan ska gå via hans “nya” sambo. Är skolan skyldig att göra så eller måste skolan kommunicera med den juridiska vårdnadshavaren?
/Maria


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-14)

Hej Maria,

Frågan du berör är intressant- vilket ansvar kan en vårdnadshavare överlåta på andra när det gäller barnets skolgång.

JO har svarat på den frågan i ett uttalande och belyser i sitt svar olika viktiga aspekter. I princip kan en fullmakt ges till annan person att som ombud träffa skolpersonal i frågor som rör barnet. Men JO tillägger att skolan i vissa fall kan begära att även få träffa vårdnadshavarna och att ansvaret för barnet åligger vårdnadshavaren.

JO skriver: “… rätten att anlita ombud inte är obegränsad. Ibland är det nödvändigt att den enskilde medverkar personligen och myndigheten kan då (liksom friskolan, mitt tillägg) … kräva en sådan medverkan…Om myndigheten begär att vårdnadshavaren medverkar personligen, kan ombudet närvara och medverka på samma sätt som ett biträde.”

Här kan du läsa hela JO-uttalandet. Vill du inte läsa hela så titta på de sista två styckena på sidorna 3-4. Där sammanfattar JO rättsläget.

Hälsningar från

Staffan 

Här kan du läsa beslutet från JO (JO 1859-2010)

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman