Till Frågor & svar

Gömda barn- två följdfrågor

10 mars, 2014

Fråga:

Tack för svaret angående gömda barn. Här kommer två följdfrågor:

1) Vi är inte skyldiga att anmäla att eleven går hos oss men är vi skyldiga att uppge att eleven går här på en direkt fråga från polis??
2) Är det skillnad när eleven har fyllt 18 år, är vi då skyldiga att polisanmäla eller gäller samma regler fortfarande. Kan det räknas som skyddande av brottsling om vi inte anmäler?
MVH
Kristina


Svar:

(Uppdaterad 2019-07-19)

Hej igen Kristina,

Den skyldighet som socialnämnden och styrelsen för utbildning vid grundskola eller gymnasieskola tidigare enligt utlänningsförordningen 7 kap. 1 §  hade att underrätta polismyndigheten om en utlänning upphävdes 1 juli 2013. Polisen ska alltså inte underrättas om en gömd elev oavsett ålder går i grundskolan eller gymnasiet. Sekretess/tystnadsplikt gäller mot polisen.

Eftersom skolpersonal enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)  är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om  de får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa så tog man även samtidigt bort socialnämndens underrättelseskyldighet i samma förordning. Annars skulle ju skolans anmälan vid oro för ett gömt barn ha kunnat innebära att barnet hade kunnat lämnas ut till polisen via socialnämndens underrättelseskyldighet dit.

Och något skyddande av brottsling är det förstås inte att tiga om att ett gömt barn/en gömd person går i skolan. Ni har lagen helt på er sida!!!

Hälsningar från Staffan