Till Frågor & svar

Göra elevhälsoarbete viktigt för alla

23 augusti, 2015

Fråga:

Hur kan elevhälsoarbete bli viktigt för alla lärare på en skola? Vi når bara en del av lärarkåren.


Svar:

Jag tänker att lärare behöver få uppleva att kontakten med elevhälsan verkligen gör skillnad för dem i sitt dagliga arbete med eleverna, att elevhälsan blir till hjälp för att klara sina arbetsuppgifter och sitt yrke bättre.

Jag har goda erfarenheter av att det kan ske först när kontakten med elevhälsan inte längre är frivillig utan blir en del i skolans rutiner, på riktigt.

I mitt skolområde har vi slutat med skriftliga remisser och annat som riskerar göra att läraren ”väntar och ser”, ett tag till. I stället får läraren boka tid med den samlade elevhälsan och där berätta om sin oro eller frustration kring en grupp, en klass, eller en enskild elev. Vid fyra tillfällen om året besöker alla lärare elevhälsan, det är efter utvecklingssamtalen och efter jul- och sommaruppehållet. Då går läraren igenom de elever man har i sin mentorsgrupp/klass, som missat eller riskerar missa något kunskapskrav (oavsett ämne).

På så vis blir elevhälsan inte en ”vid sidan om”-verksamhet, utan en del i alla lärares vardag. Våra elevers resultat har inte låtit vänta på sig.

Här berättar jag mer, i ett klipp från Utbildningsradion