Till Frågor & svar

Grav synnedsättning – Åtgärdsprogram

7 oktober, 2019

Fråga:

Hej!
Vi håller på att upprätta ett åtgärdsprogram för en elev med en grav synnedsättning. Vi behöver göra omfattande anpassningar gällande lokaler, visuella markeringar och ljuddämpande åtgärder. Ska dessa åtgärder skrivas in i ÅP? En person är anställd som ledsagare för bl.a. syntolkning vilket vi skriver in som särskilt stöd. Eleven är i behov av flera omfattande extra anpassningar som extra instruktioner, förberedelse osv. Ska dessa skrivas som extra anpassningar eller särskilt stöd?

Med vänlig hälsning
Katarina


Svar:

Hej Katarina, 
och tack för din fråga.

Ni tänker helt rätt att ledsagaren är en form av särskilt stöd dvs. stöd som ordinarie personal normalt sett inte har möjlighet att genomföra inom ramen för sitt ordinarie uppdrag. Om det är ordinarie personal som genomför dom extra instruktionerna, förberedelserna osv. så räknar ni dom som extra anpassningar. Om vissa delar av detta istället genomförs av ledsagaren eller någon annan utöver ordinarie personal, så räknas det som särskilt stöd. Anpassningar av lokaler, visuella markeringar och ljuddämpande förändringar brukar oftast räknas som extra anpassningar. Många gånger görs bedömningen att t.ex. tillgängliga och användbara ljudmiljöer är viktiga för alla elever och skapar en ökad delaktighet. Då blir dessa auditiva förändringar en form av ledning och stimulans, en slags generell anpassning på gruppnivå som kommer hela klassen eller skolan tillgodo. Dessa skrivs då inte in som extra anpassningar för denna elev med synnedsättning. 

För er läsare som ännu inte har erfarenhet av arbete kring elever med synnedsättning men som vill lära mer: 

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder såväl kurser som annan information för skolpersonal vilket ni kan läsa mer om här

Habilitering och hälsa i Västra götalandsregionen har också utarbetat råd till lärare som undervisar elever med synnedsättning vilka ni hittar här

Soliga hälsningar 
Gudrun Löwendahl Björkman