Till Frågor & svar

Gemensam vårdnad- vad är skolans ansvar vid hämtning av barn?

2 mars, 2014

Fråga:

Idag pratade vi på jobbet om skilda föräldrar med gemensam vårdnad. Har vi i skolan något ansvar om den ena föräldern hämtar barnet utan den andre förälderns tillåtelse, när det är den andra förälderns barnvecka? Har vi brustit i ansvar då? Eller är det helt föräldrarnas ansvar, att reda ut den konflikt som kan uppstå mellan dem?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-19)

Hej D,

Om ingen överenskommelse finns mellan er och de båda vårdnadshavarna  står det varje vårdnadshavare fritt att hämta sitt barn oavsett vem som har barnet den veckan. En vårdnadshavares rätt att hämta sitt barn en viss vecka inskränks endast om det finns ett avtal eller en dom om detta. I så fall måste ni få veta det. Om  ett  barn oväntat hämtas av den andre vårdnadshavaren kan den andre vårdnadshavareni vissa fall behöva informeras av er, eftersom hen då inte behöver hämta själv. Men i de flesta fall utgår jag ifrån att vårdnadshavarna i sådana fall har pratat med varandra om vem som ska hämta och har talat om det för er i personalen. 

Hälsningar från Staffan