Till Frågor & svar

Sekretess

Gymnasiesärskola med elever boende i elevhem – hur informera alla arbetsledare?

31 maj, 2021

Fråga:

Till nästa läsår får vi nya elever till vår gymnasiesärskola. Alla kommer bo på våra olika elevhem. Alla elever plus föräldrar har fått fylla i ett formulär kring allt i princip som rör eleven. Hur man vill bli väckt, allergier, transportsätt till skolan m.m.
Det är jag som samlar in formulären som föräldrarna skickar in.
Nu till min fråga: Boendechefen önskar att jag kommer på ett arbetsledarmöte (varje boende har en arbetsledare) och berättar om de nya eleverna.
Jag har en klump i magen för det känns inte helt rätt. Min tanke från början (innan inbjudan till mötet) var att jag, när vi vet på vilket boende eleven kommer hamna, bara ska prata med den arbetsledaren där eleven kommer bo, detsamma som jag gör med lärare och assistenter i den klass eleven kommer gå.
Hur ska jag göra? Är min klump befogad eller överdriven?
Arbetsledarna kommer hävda att de behöver ha information kring alla elever eftersom de ibland har jour och då behöver veta. Det kanske är rätt men jag vet inte.
Hälsningar
M


Svar:

Hej M,
På samma sätt som du endast informerar lärare och assistenter i en elevs klass ska du i det första skedet bara informera den arbetsledare som finns på elevens boende. Denne ska informeras om eleven i alla viktiga delar. Jag antar att denne också får tillgång till den dokumentation som elevernas föräldrar har skickat in i kopia eller i original. 

Skulle någon arbetsledare vikariera eller av andra skäl behöva uppgifter om elever på ett annat boende så kan ordinarie arbetsledare informera i lämplig utsträckning. Denne bör då vara noga med att endast berätta det som den andre arbetsledaren kan behöva ha kännedom om för sitt arbetes skull.

Denna etiska princip jag anger bygger förstås på behovet att att inte röja integritetskänsliga uppgifter i onödan. Alltför omfattande information till alla kan leda till att man får en förutfattad uppfattning om elever, som bygger på dokument i stället för på personliga möten.

Skulle information behöva lämnas till arbetsledargruppen innan det har bestämts var eleven ska bo så bör denna information vara mer allmänt hållen. Den kan t.ex. belysa olika slag av allergier som har angetts, transportsätt och transporttider samt annat som arbetsledarna kan förvänta sig ska aktualiseras vid sina boenden. Jag kan inte se någon anledning att vara fullt öppen med individuella och integritetskänsliga elevuppgifter i detta skede.  

Hälsningar
Staffan