Till Frågor & svar

Gymnasieskola och internatboende- Kan personal "ta en titt" i rummen efter eventuella ölburkar?

18 november, 2015

Fråga:

Jag jobbar på en gymnasieskola med internatboende måndag-fredag. Vi har såklart nolltolerans mot narkotika och alkohol på skolan/internatet. Vilka rättigheter/möjligheter har rektor att besluta att personal går in på elevernas rum på internatet för att ”ta en titt” om det står ölburkar etc öppet inne på rummet? Jag förstår att vi inte kan genomsöka väskor, lådor etc.
Uffe


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-14)

Hej Uffe!

Jag förutsätter att eleverna hyr rum på internatet och att hyresvärden har en reservnyckel för att kunna ta sig in i rummen vid en nödsituation samt att eleverna vet att det finns en reservnyckel. Den rätten att ta sig in i ett rum har en hyresvärd, men huvudregeln är bestämt den att hyresgästen vid varje enskilt tillfälle ska lämna sitt samtycke.  

Från den huvudregeln finns undantag i 26 § hyreslagen. Där sägs att hyresvärden har rätt att utan uppskov få tillträde till bostadslägenheten eller lokalen för att utöva nödvändig tillsyn. Med det menas att göra en besiktning för att förvissa sig om bostadslägenhetens eller lokalens skick. Det kan också vara för att vidta reparationsåtgärder och dylikt som inte kan uppskjutas utan skada, d.v.s. rena nödfall som att exempelvis stoppa en vattenläcka. I dessa fall är hyresvärden inte beroende av hyresgästens samtycke, men detta innebär inte, om man bortser från rena akutlägen som större vattenläckor, att hyresvärden på egen hand kan gå in i lägenheten. Denna information har jag hämtat från Fastighetsägarna Syd och deras hemsida. 

Internatet har säkert ordningsregler och det bör finnas en internatvärd/boendechef som har ansvar för att ordningsreglerna följs på internatet. Men det gäller då bara ordningsstörningar enligt internatreglerna. Det måste stå klart för eleverna från början att personalen kan gå in i rummen men inte oanmält. Och en elev ska självklart ha samtyckt och, om hen så önskar, kunna vara närvarande då tillträde sker.  

En viss jämförelse kan göras med möjligheten för skolan att öppna ett elevskåp vid brottsmisstanke. Skolan får öppna skåpet med reservnyckel, eftersom det är skolans skåp, i vilket en elev endast ska förvara skolutrustning. Detta ska framgå av avtal som tecknas med eleven eller, beroende på barnets ålder, dess vårdnadshavare. Men det går inte att dra en parallell  till möjligheten att oanmält kunna gå in i en elevs hem, eftersom det då finns ett extra och i hyreslagen garanterat integritetsskydd.

Att inspektera ett rum bara för att se om det finns fulla eller tomma ölburkar och liknande där håller inte. Det måste i så fall finnas starka skäl för att misstänka alkoholbruk och då ska ett samtycke från hyresgästen/eleven efterfrågas. Om det gäller misstanke om andra droger är huvudregeln att en polisanmälan ska göras.

Slutsatsen är att ingen, annat än i rena akutlägen, får gå in i en annan persons lägenhet utan lagstöd. Ett sådant lagstöd kan vara en husrannsakan efter en gjord polisanmälan vid brottsmisstanke. En husrannsakan görs av polis för att säkra bevisning men är inte aktuell i de sammanhang du nämner, för att kunna ”ta en titt på om det står ölburkar etc öppet inne på rummet”.

Slutligen: Om elever dricker öl lär detta upptäckas av boendepersonal utan behov av tillträde till elevens lägenhet. Detta räcker för att en rektor i vissa fall därefter ska kunna fatta beslut om eventuell disciplinär åtgärd med stöd av 5 kap. SkolL. 
 
Hälsningar från Staffan