Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Hälsobesök av små barn utan vårdnadshavaren med

27 januari, 2023

Fråga:

I och med pandemin träffade många skolsköterskor eleverna utan vårdnadshavare och tycker detta var ett bra upplägg.

Vi har diskussioner kring om detta går att erbjuda även efter pandemin. Om hur skulle ett samtycke för att träffa elever själva på hälsobesök i förskoleklass kunna utformas? 

Och hur bör informationen inför hälsobesöket och erbjudande om att delta för vårdnadshavare utformas?

Vänligen M

Svar:

Hej M,

När ett barn i  den låga ålder det här gäller – i förskoleklass- gör ett hälsobesök ska som huvudregel en vårdnadshavare eller båda ges möjlighet att vara med. Flera skäl finns för det. Att lära känna skolsköterskan är ett skäl men ännu viktigare är nog att via vårdnadshavare kunna få viktig och direkt info om barnets hälsostatus. Detta är mycket värdefullt inför framtiden. På många håll fyller vårdnadshavare och barn tillsammans i svar på de frågor som ställs inför hälsobesöket och ska dessa svar kunna utvecklas via skolsköterskans frågor så bör en vårdnadshavare vara med.

Finns inget lagkrav på obligatorisk närvaro men jag vill nog hävda att vårdnadshavarna alltid ska ges möjlighet delta i covidfria tider och själva tydligt tvingas välja att avstå när de så önskar. Därför vill jag inte heller rekommendera någon skrivning om samtycke för att skolsköterskan ska kunna träffa en 6-7-årig elev själv. Det är alltid en stor fördel att minst en vårdnadshavare deltar. Informationen till hemmet inför ett hälsobesök bör utformas så att vårdnadshavarna verkligen förstår betydelsen av att de deltar. Att någon av dem deltar innebär att de på djupet får förståelse för sitt barns hälsotillstånd, en förståelse som torde vara svår att ge samma tyngd ifall skolsköterskan i efterhand ringer hem och berättar om vad som har framkommit. 

Så här skriver man på sidan https://metodstod.se/metoder/halsobesok/ på nätet och jag instämmer med det som står där.

Hälsningar från Staffan

14 september 2023

Medicinsk elevhälsa Nils Lundin