Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Händelse mellan elever – ska jag genast kontakta rektor?

21 november, 2022

Fråga:

Jag arbetar som skolsköterska på grundskola. Jag får information från en elev av känslig karaktär, om händelse som hänt dagen innan, utanför skoltid mellan denna eleven och en klasskompis. Jag bedömer att det är trygga hemförhållanden i båda elevfallen och jag får ok från elev (12 år) att ringa hem och informera om vad som hänt eleven. Planen är att dagen efter följa upp och skicka in en orosanmälan och sedan nämna för rektor att jag gjort en orosanmälan.

Min rektor kritiserar mig dagen efter (då hen fått reda på information via annan vårdnadshavare som kontaktat lärare) för att inte berättat vad som hänt, så att rektor kunde vara mer förberedd.

Har jag gjort fel? Är jag tvungen att delge rektor i direkt anslutning till när jag fått informationen? Att andra pratar på sidan kan inte jag rå för eller förebygga. Utifrån min primära bedömning och min uppföljning (samtalat ännu en gång med alla berörda parter, elever och vårdnadshavare)har jag vårdnadshavare och elever med mig. Jag vet saker som varken rektor eller klasslärare vet och jag vill att de ska lita på hur jag hanterar ärendet istället för att kritisera varför de inte fick information om vad som hänt, samma dag.

Vänliga hälsningar
Skolsköterskan

Svar:

Hej Skolsköterskan,

En komplicerad situation med olika förväntningar som kolliderar.

Jag bedömer att den information du fått omfattas av din hälso-och sjukvårdssekretess, i och med att den lämnats till dig och gäller enskilds personliga förhållanden. Därmed gäller tystnadsplikt mot övrig skolpersonal. 

Jag kan inte kritisera dig för att du agerat själv och på egen hand tagit kontakt med elever och vårdnadshavare. Den möjlighet som funnits till snabb kontakt med rektor hade dock varit att avidentifierat nämnt den händelse det gäller och sagt hur du tänkt gå vidare. En annan hade varit att via ett vårdnsdshavarsamtycke kontakta rektor tidigt. En 12-årig elev är för ung för att ge sitt samtycke till rektorskontakt.

Jag kan tycka det hade varit bra om någon annan på skolan hade kontaktats av eleven och inte du. Då kunde skolan mer brett ha agerat i stället för att du fick sköta alla kontakter. Men kanske var det dig eleven verkligen ville prata med. 

Den anmälan du gör till socialnämnden kan du inte ta kontakt med rektor om -sekretess gäller. När socialnämnden bestämt sig för att utreda tar man dock kontakt med övrig personal, inklusive rektor, på skolan som kan ha information att lämna. 

Hälsningar från Staffan