Till Frågor & svar

Har en fristående skola skyldighet att ta reda på vem som är vårdnadshavare?

4 september, 2019

Fråga:

Hej!
Har en fristående gymnasieskola skyldighet att ta reda på elevens vårdnadshavare? Såg en liknande fråga besvarad av Staffan Olsson. Där stod att ”i osäkra fall” kan skolan kontakta Skattemyndigheten. Jag skulle vilja ha ett förtydligande vad räknas som ”osäkra fall”? Innebär det att generellt sätt ska skolan lita på att uppgifterna föräldrar/vårdnadshavare skriver i inskrivningsblanketten stämmer? Vad händer om skolan litade på ena vårdnadshavare som t.ex. uppgett att denne har ensam vårdnad men senare upptäcks att det fanns två? Kan skolan ställas till ansvar för att inte kollat upp och därför haft kontakt enbart med den enda?

Mvh
EL, skolkurator


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej EL,
Varje skolhuvudman, även en friskolas, är skyldig att ta reda på vem eller vilka som är ett barns vårdnadshavare. Oftast är detta inget problem att klargöra men ibland kan svårigheter finnas, inte minst i ett läge då vårdnaden ska fastställas eller omprövas. Det som var rätt igår behöver då inte vara rätt i idag. 

Den som är vårdnadshavare har rätt till utvecklingssamtal och att vara delaktig i många skolsammanhang samt till insyn i många av de skoldokument som en icke-vårdnadshavare är diskvalificerad att få tillgång till. I skollagen beskrivs vårdnadshavarens rätt t.ex. i 4 kap. 12-17 §§ i avsnittet ” Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skolformer och i fritidshemmet”. 

Du frågar om en skola kan ställas till svars om man inte ordentligt kontrollerar de uppgifter vårdnadshavare lämnar om vem/vilka som är vårdnadshavare. Huvudregeln är förstås att ni kan lita på de uppgifter vårdnadshavare lämnar. I osäkra fall bör en skola dock kontrollera uppgifterna. Visar det sig då att man slarvat med kontrollen och godtroget accepterat den ene förälderns uppgifter  kan man eventuellt kritiseras för det av en tillsynsmyndighet eller kanske dömas för brott mot tystnadsplikten, om man talar med en förälder som inte är vårdnadshavare om mycket känsliga omständigheter som gäller barnet. Därför är det viktigt att verkligen ställa frågan vid t.ex. ett utvecklingssamtal: ”Du är barnets vårdnadshavare?”. I och med detta har man fullgjort det som kan krävas. I osäkra fall hänvisar jag än en gång till Skattemyndigheten och folkbokföringen där.

Se mitt tidigare svar här  https://www.elevhalsan.se/ staffan/vardnadshavare-har- skolan-skyldighet-att-kolla. htm  

Hösthälsning från Staffan