Till Frågor & svar

Har föräldrar rätt att spela in samtal?

9 september, 2015

Fråga:

Hej!
Har föräldrar rätt att spela in samtal de är kallade till på skolan, t.ex. samrådsmöte tillsammans med rektor, lärare och ev skolsköterska/skolkurator, eller ett utvecklingssamtal tillsammans med läraren. Anledning till frågan är önskemål om att rätt kunna återge det som sägs på mötet när inte båda vårdnadshavarna kan delta. Det finns också de föräldrar som uttrycker oro över att beslut fattas och/eller information ges som de vill kunna reflektera över i efterhand och således vill ha samtalen inspelade. Har skolan rätt att säga nej till en inspelning?
T


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-08-02)

Hej T,

Föräldrar på besök i skolan har full rätt att spela in ett samtal som t.ex. gäller deras eget barn. Det finns två möjligheter- antingen talar man öppet om att man spelar in, en rak metod som gör att alla känner till att inspelning sker.

Den andra möjligheten, också den fullt tillåten, är att spela in samtal i hemlighet. Privatpersoner har den rätten men däremot är det tveksamt och klart klandervärt om en friskola eller en skolmyndighet gör hemliga inspelningar. Däremot kan de göra inspelningar av samtal, t.ex. för att senare bättre kunna anteckna vad som sagts, ifall de informerar de föräldrar/elever som medverkar vid samtalet om detta.

Jag fick för några år sedan en liknande fråga från en förskolechef, som var kritisk till att en förälder hade gjort en hemlig inspelning av deras känsliga samtal. Jag sa att man i varje samtal med en förälder eller en elev alltid måste tänka på att det man säger eller gör hemligt kan bli dokumenterat i ljud eller bild.

Hälsningar från Staffan