Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Har jag rätt att få kopia av mitt barns journal?

1 februari, 2023

Fråga:

Hej,

En vårdnadshavare (barnet går i åk 5) vill få tillgång till elevens EMI-journal, hen skall söka ny skolform och vill ge journalen till nya skolan. I hälsosamtalet i åk 4 står vissa saker som eleven uppgett själv, men som jag pratat med mamma om, efter godkännande av elev. Så egentligen står inget som mor inte redan vet, men blir lite osäker samtidigt som hon är vårdnadshavare. Tänker att hon har rätt att få tillgång till journalen?

Tacksam för svar.

Vänligen
V, skolsköterska

Svar:

Hej V,

Barnet det handlar om är bara 10-11 år gammalt. Det innebär att en vårdnadshavares rätt till insyn i journalen är stark. Även om ett barn i den åldern kan ha uppgett sådant som möjligen kan vara känsligt för barnet självt fordras mycket för att en vårdnadshavare, i detta fall mamman, inte ska kunna få tillgång till sitt barns hela journal. Ge alltså mamman en kopia av journalen, som hon sedan i sin tur kan överlämna till den nya skolan. Glöm inte att anteckna i din journal att en kopia har utlämnats.

Jag kan tillägga att något samtycke inte behövs från ett 10-11-årigt barn för att informera en vårdnadshavare om innehållet i barnets journal. 

Hälsning

Staffan