Till Frågor & svar

Skyldighet att föra journal på alla som vi gör någon form av omhändertagande på?

8 november, 2021

Fråga:

Hej,

Har en fundering kring journalföring. Frågan kom upp på ett möte om att vi som legitimerad personal har skyldighet att föra journal på alla som vi gör någon form av omhändertagande på, dvs inte bara skolelever utan även personal som vi ger stöd eller hjälp, t ex personal blir sjuk och man tar hand om dem i akut skede, psykolog har stödsamtal efter dramatisk händelse etc.
Vad säger lagen?

Mvh/D.P

Svar:

Hej D.P!

Du identifierar en spännande gråzon i detta när legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gör medicinska insatser ”utanför sin tjänst” (som ju ändå insatser till personal får betraktas som, eftersom de inte omfattas av elevhälsans hälso- och sjukvårdsinsatser och därmed inte omfattas av vårdgivarens ansvar). Det finns inga tydliga riktlinjer i detta, men snarlikt ämne har bl a berörts i Läkartidningen vad som kan hända läkare, som ingriper under en flygtur (se: https://lakartidningen.se/aktuellt/2008/06/finns-det-nagon-brlakare-ombordae/).

För några år sedan fick Socialstyrelsen i uppdrag från Socialdepartementet (S2011/5069/FS) att utreda vilka åtgärder som krävs för att legitimerad vårdpersonal ska kunna arbeta inom ideell föreningsverksamhet. Det är ju ganska nära det du inbegriper i din undran, även om personalen inte är på sin fritid men samtidigt ändå inte utför insatsen i sin tjänst heller.

Utredningen landade i Socialstyrelsens rapport ”Hälso- och sjukvård i ideella föreningar” (Hälso- och sjukvård i ideella föreningar (socialstyrelsen.se)), liksom i ett trevligt häfte ”Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar” (Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar (socialstyrelsen.se)).

Socialstyrelsen belyser bl a att all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal agerar, oavsett om i tjänst eller på fritiden, utifrån sitt personliga yrkesansvar. Utför man enklare åtgärder (dvs sådana som kan utföras av någon som inte har särskilda medicinska kunskaper) behöver man som regel inte journalföra. T ex sjuksköterskan som under en fotbollsmatch springer fram till en som skadat sig under matchen. Om det rör sig om en ytlig skada som enbart behöver tvättas och omplåstras så behövs ingen journalföring. Men om skadan är av mer allvarlig art, där en frakturmisstanke uppstår vid undersökningen och man rekommenderar sjukhuskontakt, så görs bedömningen baserad på vederbörandes särskilda medicinska kunskaper och närmar sig ”vård av patient” och måste då journalföras. Vederbörande ansvarar då själv (eftersom det inte finns någon ”vårdgivare”) för att journalen förvaras och hanteras på ett säkert sätt, liksom sparas i 10 år.

Hoppas detta kunde bidra till en liten klarhet!

Hälsningar, Nils