Till Frågor & svar

Har rektorer rätt att veta hur ofta en elev har besökt skolhälsovården?

4 november, 2009

Fråga:

Har rektorerna (ej verksamhetschefer) rätt att se hur ofta (inte om vad) Kalle Karlsson i 4c har varit hos mig? Eller kan de bara få statistik om hur många besök jag haft, utan att gå ner på individnivå.


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

En rektor har inte rätt att utan samtycke från patienten eller dennes vårdnadshavare få upplysningar från elevhälsans medicinska insats om hur ofta en elev besöker skolhälsovården. Själva besöket vid en sjukvårdsinrättning kan ses som integritetskänsligt om det sker på eget initiativ och inte som en undersökning som alla elever genomgår. Att lämna allmän information om hur många besök som görs totalt sett av alla elever eller uppdelat på år/klasser är inte sekretesskyddat. Det är bara uppgifter på individnivå.

På många skolor finns ett system som innebär att eleven tar med sig en lapp om besöket hos skolsköterskan till läraren eller rektor, för att frånvaron ska vara giltig. Ett sådant system är acceptabelt. Men hemmet bör i så fall upplysas om att det förekommer.
Hälsningar

Staffan