Till Frågor & svar

Hjälpmedel vid nationella prov

16 mars, 2020

Fråga:

Har eleverna rätt att få använda sina hjälpmedel vid nationella prov i åk 9 ex miniräknare i matte om man har svårt med matte och har en specialpedagogisk utredning som visar att eleven troligen har dyskalkyli?
MVH Maria


Svar:

Hej Maria,

och tack för din fråga.
Jag tror att du kanske ställer frågan utifrån domen att Örebro kommun ska betala 10 000 kronor i skadestånd till en elev med dyslexi som inte fått använda sina vanliga hjälpmedel vid nationella proven i svenska, vilket bl.a. Skolvärlden har skrivit om. Den domen och två andra liknande ärenden befinner sig i överklagandeprocess och kommer tas upp i hovrätten. Samtidigt har företrädare för de tre eleverna lämnat ett skadeståndsanspråk mot staten genom Skolverket till Justitiekanslern (JK) men JK har avslagit anspråket och slagit fast att Skolverket inte har diskriminerat eleverna. Beslut går inte att överklaga. Med anledning av rättsfallen kring nationella prov har Skolverket valt att förtydliga vad som gäller kring anpassningar vid olika nationella prov. Läs mer här

Din fråga gäller om eleven får använda t.ex. miniräknare i det nationella provet årskurs 9 i matematik. Vi behöver alltid läsa vad som gäller i lärarinstruktionerna som tillhör de separata proven. Om vi går via Skolverkets hemsida (via länken ovanför) och klickar på Nationella prov i grundskolan, därefter Mer om anpassningar av prov i olika ämnen, samt Matematik i årskurs 9 så kan vi bl.a. läsa: ”I delprov där digitala verktyg (t.ex. miniräknare eller dator) ej är tillåtna prövas kunskaper som inte kan prövas på samma sätt om eleven har tillgång till digitala verktyg. Det innebär att eleven inte får använda digitala verktyg på den delen. I syfte att stärka elevens självbild kan läraren i efterhand ge eleven ytterligare en möjlighet att med hjälp av digitala verktyg lösa samma uppgifter och därefter tillsammans med eleven diskutera hur eleven löst uppgifterna utan respektive med digitala verktyg.”

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman