Till Frågor & svar

2 oktober, 2013

Hur är sekretessen mellan mig och vikarien- jag arbetar som kurator

Fråga:

Jag arbetar som kurator och ska gå på föräldraledighet snart. Den vikarie som tillfälligt tar över mitt arbete; måste jag dela min dokumentation med denne (egna minnesanteckningar från samtal) – eller räcker det med muntlig överlämning och att denne dokumenterar själv under sin tid? Hur ser sekretessen ut mellan mig och vikarien?
Mvh F


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-07-04)

Hej F, 

Någon sekretess/tystnadsplikt mellan dig och vikarien finns  inte. Vikarien är behörig att ta del av din dokumentation och informeras muntligt av dig i allt som är aktuellt och som vikarien kan behöva informera sig om. Men en vikarie får förstås inte börja “gräva i” annan dokumentation utan det som denne ska ha insyn i är sådant som aktualiseras under vikarietiden. Och självklart ska vikarien dokumentera sådant som kan vara betydelsefullt för denne eller för dig, som minnesanteckningar eller vid ärendehandläggning, beroende på i vilket sammanhang anteckningarna görs.

Hälsningar från Staffan

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman