Till Frågor & svar

Hur är sekretessen mellan mig och vikarien- jag arbetar som kurator

2 oktober, 2013

Fråga:

Jag arbetar som kurator och ska gå på föräldraledighet snart. Den vikarie som tillfälligt tar över mitt arbete; måste jag dela min dokumentation med denne (egna minnesanteckningar från samtal) – eller räcker det med muntlig överlämning och att denne dokumenterar själv under sin tid? Hur ser sekretessen ut mellan mig och vikarien?
Mvh F


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-07-04)

Hej F, 

Någon sekretess/tystnadsplikt mellan dig och vikarien finns  inte. Vikarien är behörig att ta del av din dokumentation och informeras muntligt av dig i allt som är aktuellt och som vikarien kan behöva informera sig om. Men en vikarie får förstås inte börja ”gräva i” annan dokumentation utan det som denne ska ha insyn i är sådant som aktualiseras under vikarietiden. Och självklart ska vikarien dokumentera sådant som kan vara betydelsefullt för denne eller för dig, som minnesanteckningar eller vid ärendehandläggning, beroende på i vilket sammanhang anteckningarna görs.

Hälsningar från Staffan