Till Frågor & svar

Hur förhåller jag mig till att hon valt att prata med mig och inte med kuratorn eller mentorn?

24 januari, 2020

Fråga:

Jag har en elev i åk 5 som alltid mår dåligt när hon ska åka till sin pappa. Föräldrarna är skilda.

Jag jobbar som specialpedagog och det är mig hon valt att prata med. Hur förhåller jag mig till att hon valt att prata med mig och inte med kuratorn eller mentorn?

/Caroline, specialpedagog


Svar:

Hej Caroline!

Jag ska vara tydlig och gå rakt på sak. Det är inte din uppgift som specialpedagog att ha denna typ av samtal med eleven. Jag tycker inte det är kuratorns uppgift heller.

Genom att låta eleven sitta i något som liknar en terapeutisk samtalssituation och prata om problem så vidmakthåller du istället problemet. Mitt förslag är att du säger till eleven – empatiskt och vänligt – att det är din skyldighet att prata med elevens mentor om detta.

Sedan ber du mentorn kalla till ett möte med båda föräldrarna där också du eller kuratorn kan vara med som en stödjande part för eleven. Stötta eleven genom hela processen. Kanske är det bra att inte låta eleven vara med på mötet, gör det ni anser är bäst.

Mentorn är den som tydligt ska förmedla att deras skilsmässa påverkar eleven negativt och riskerar att också påverka elevens skolresultat och hälsa. Du kan också nämna att de kan behöva söka hjälp. 


Lycka till! Magdalena