Till Frågor & svar

15 april, 2009

Hur gör man på friskola vid drogmissbruk av myndig elev ?

Fråga:

Hej Staffan!
Jag heter H och är kurator på en friskola, gymnasium.
En elev som snart blir 19 år har berättat att eleven ibland röker cannabis. Ska jag anmäla detta och är det i så fall till socialnämnden eller polisen? Vad jag förstår handlar det inte om att sälja utan eleven har bara för eget bruk. Eleven har berättat detta utifrån att eleven tror att jag har tystnadsplikt i och med att eleven är myndig. Hur ska jag agera? Har endast träffat eleven vid ett tillfälle och försöker motivera hen att söka hjälp. Tack för hjälpen!


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-19)

Hej H,
I detta fall handlar det om en balansgång mellan olika eventuella möjligheter. I en kommunal skola finns ett utrymme att anmäla till socialtjänsten även när en elev är myndig och då med stöd av den s.k. generalklausulen i OSL 10:27. På samma sätt kan denna klausul ibland utnyttjas för att polisanmäla drogrelaterade brott och eget bruk är ett brott. Men för er finns ingen generalklausul och det är därför oklart om ni på laglig grund skulle kunna anmäla till socialnämnden eller till polis i detta fall, där det enligt din bedömning endast handlar om eget och kanske enstaka missbruk av cannabis. Någon skyldighet att anmäla till dessa instanser finns inte, endast en möjlighet. Hade flickan varit under 18 år, d.v.s. ett barn, hade en anmälningsplikt till socialnämnden förelegat. Mitt råd är att i detta fall fortsätta att ha kontakt med flickan för att diskutera och utröna hennes förhållanden. Det förtroende hon visat dig genom att ta kontakt är stort. Men det utesluter förstås inte att du blandar in rektor eller annan personal på skolan, när detta kan behövas, t.ex. i ett samtal om flickans skolsituation i en konferens av något slag. Någon tystnadsplikt mot andra på friskolan har du inte.

Staffan

 

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman