Till Frågor & svar

Skolsocialt arbete

Hur kan vi arbeta med återhämtning i elevhälsan?

6 september, 2023

Fråga:

Hej,

Jag arbetar som skolkurator och jag skulle vilja att vår elevhälsa skulle arbeta lite extra med återhämtning under detta läsår som en del av det förebyggande arbetet. Har ni några tankar på hur man kan börja?

Svar:

Hej,

Vad glada vi blir att du tar upp denna fråga. Vi vet alla att det är en viktig del i lärmiljön men tyvärr är det nog sällan vi diskuterar vad egentligen återhämtning är och hur vi erbjuder det i verksamheten. Återhämtning innebär inte alltid att ligga och vila ensam i ett rum utan kan såklart se olika ut för olika personer. Ta elevråd eller klassråd till hjälp och lyft frågan. Skriv in som en fråga i era trygghets- och trivselenkäter eller lyft detta särskilt i hälsosamtalen. Kartlägg och undersök vad eleverna behöver för olika sorters återhämtning för att därefter sätta in insatser och åtgärder. Följ upp och utvärdera!

Generellt kan man säga att återhämtning kan vara:

  • Vila

Har skolan ett vilorum? Vissa elever vill bara ha ett utrymme där de kan vara ifred. Andra vill ha så lite intryck som möjligt och ibland till och med helt mörkt. Hur ser skolmiljön ut? Finns det varierande miljöer för avskildhet och vila?

  • Fysisk aktivitet

Om man suttit still länge kan man behöva röra sig, oavsett om man har svårt att sitta still eller inte. Fysisk aktivitet ger kroppen ämnen som gör att vi mår bra och kan lära bättre. Vilka aktiviteter tycker eleverna om? Har de tillgång till aktiviteterna och material att utföra dem?

  • Energi och kost

Att vara hungrig eller ha slut på energi kan göra att man orkar mindre och tröskeln för frustration minskar. Eftermiddagarna brukar vara svårast. Har eleverna behov av något litet på eftermiddagen? Har eleverna ätit frukost på morgonen? Detta kan vara en het fråga men man kan alltid se över möjligheten att erbjuda eleverna till exempel en macka eller frukt.

  • Lugn aktivitet

Ibland kan eleverna behöva hjälp med att varva ner. Kom överens om vilken aktivitet det skulle kunna vara. Högläsning? En stund med surfplatta eller rita?

Det är ett utmärkt tillfälle att elevhälsan tillsammans med elevråd tar en vandring i skolmiljön, i likhet med trygghetsvandring, men med fokus på återhämtning. 

Lycka till!

Sofi och Sara