Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Hur ofta/regelbundet ska en pedagogisk kartläggning revideras?

6 september, 2022

Fråga:

Hej,
och tack för ett givande webbinarium i går torsdag. Mycket bra! 

En mängd tankar och frågor som kommer upp så klart, men jag har en sak som jag undrar över och inte riktigt hittar något om. Det gäller hur ofta/regelbundet en pedagogisk kartläggning ska revideras?

Tacksam för ett svar/tanke kring detta! 

Vänliga hälsningar

Marit


Svar:

Hej Marit,

och tack för din positiva återkoppling och din fråga.

Jag tror att din fråga gäller utredningar av elevers behov av särskilt stöd, även om du använder begreppet pedagogisk kartläggning. Varken skollagen, skolförordningen eller Skolverkets allmänna råd anger någon specifik tidsfrekvens. I Skolverkets nya publikation Kommentarer till Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram kan vi på sidan 30 läsa: ”Det är vanligt att resultatet från uppföljningen och utvärderingen av de insatta åtgärderna används som kompletterande utredningsunderlag inför det nya beslutet. Ofta finns det inte skäl att göra om hela utredningen från grunden om inte förhållandena för eleven har ändrats eller det har gått lång tid sedan en pedagogisk kartläggning genomfördes.” 

Med andra ord så gäller samma sak som tidigare dvs vi kan behålla utredningen av elevens behov av särskilt stöd, så länge som innehållet fortfarande är relevant och aktuellt.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman