Till Frågor & svar

Kan elev och vårdnadshavare överklaga ÅP vid Friskola

6 mars, 2016

Fråga:

Hej
Jag arbetar som specialpedagog vid en fristående gymnasieskola. Vi har många diskussioner kring ÅP och vad som gäller. Kan elev och vårdnadshavare överklaga ÅP och är det på samma sätt som i kommunalverksamhet en offentlig handling?


Svar:

Hej!

Det är samma regler som gäller vid överklagande oavsett om det är en kommunal eller en fristående gymnasieskola. 

Följande beslut kan överklagas angående åtgärdsprogram:  

  • beslut att inte utarbeta åtgärdsprogram
  • innehållet i ett beslutat åtgärdsprogram
  • beslut att avsluta åtgärdsprogram

Däremot gäller inte samma regler om offentliga handlingar. Fristående skolor omfattas inte av offentlighetsprincipen och inte av kravet på arkivering, men de ska kunna bidra med underlag till t.ex. Skolverkets uppföljning och utvärdering.

/Gudrun Löwendahl Björkman