Till Frågor & svar

Sekretess

Hur ska olika utlåtanden från psykolog, logoped m.m. förvaras?

15 mars, 2022

Fråga:

Hej!

En vanligt förekommande situation i skolans värld är att elever utretts av externa aktörer, exempelvis under förskoletiden, och att vårdnadshavare lämnar kopia på utlåtande från t.ex. psykolog eller logoped till elevens lärare vid skolstart. Skolan får även kopia på utlåtande i samband med återgivningar. Hur ska dessa utlåtande från psykolog, logoped m.m. förvaras?

Jag arbetar i elevhälsan och har bra koll på min dokumentation, men frågan gäller alltså utlåtande som lämnas direkt till elevens lärare. Jag har jobbat på många skolor och sett många varianter i praktiken, men vad är egentligen juridiskt rätt?

MVH Sanna

Svar:

Hej Sanna,

Vårdnadshavare kan själva välja vem eller vilka i skolan de vill lämna olika slags utlåtanden om sitt barn till. När de som i detta fall väljer att lämna kopior av känsliga dokument till en lärare är det rimligt att läraren frågar om det i första hand är hen som ska ha det eller någon annan. Dessutom bör läraren nämna att även andra på skolan kan ha behov av innehållet i utlåtandet. I de flesta fall leder detta sannolikt till att vårdnadshavarna själva anser att det är viktigt att även andra tar del av innehållet. 

Det är i de flesta fall knappast rimligt att en lärare behåller ett utlåtande för sig själv utan lämnar det vidare till rektor, en psykolog eller till logoped/sköterska i EMI. Lämnas utlåtandet till EMI behövs enligt min bedömning i normalfallet ett vårdnadshavarsamtycke. Rent juridiskt hindrar det inte att läraren lämnar kopian eller en kopia på kopian till en psykolog eller att den fogas till elevakten. Men det är alltid viktigt att fråga vårdnadshavarna om deras uppfattning. Det kan t.o.m. vara så att de rent slentrianmässigt lämnat utlåtandet till läraren utan att närmare tänka på vem som egentligen borde ha fått det.

Hälsning Staffan