Till Frågor & svar

Hur skickar man journaler mellan Prorenata Journal och PMO?

9 december, 2019

Fråga:

Hej
Jag har hört att det är på gång en möjlighet att föra över journaler mellan Prorenata och PMO. När kommer det, det är mycket efterfrågat!

/ Sofia


Svar:

Hej Sofia!
Min branschkollega på CGM, Gudrun Söderlind har svarat utifrån CGMs perspektiv här. Jag kan komplettera det svaret med Prorenatas perspektiv på frågan.

Att data ska kunna överföras säkert mellan journalsystem är en väldigt viktig del av patientsäkerheten. Patienter byter vårdgivare och jag har själv suttit som läkare och antingen manuellt behövt fylla i information från faxade journalkopior eller helt enkelt inte haft tillgång till några gamla journaler. Inom elevhälsan är journalöverföringar dessutom en stor administrativ börda, precis den typen av börda som vi startade Prorenata för att försöka underlätta. Därför har det hela tiden varit självklart för oss att journalöverföringar är något som ingår i ett journalsystem, inte något extra som man behöver köpa till. Journalöverföringar inom Prorenata Journal har därför alltid ingått i alla abonnemang utan extra kostnad. Men din fråga var om journalöverföringar mellan Prorenata Journal och PMO och då blir det lite mer komplicerat.

Prorenata har i flera år upprepade gånger tagit upp frågan om journalöverföringar med CGM och det senaste året har vi haft en dialog kring ämnet. Vi har tillsammans kommit fram till en lösning som skulle baseras på CGM ES, en lösning som rent tekniskt skulle kunna fungera bra för alla inblandade. Tyvärr kom vi inte i mål med de diskussionerna. CGMs prissättning för den här funktionaliteten skulle göra att våra kunder skulle behöva betala ungefär lika mycket till CGM för att få föra över journaler som de betalar till oss för hela det medicinska journalsystemet. Dels tycker vi inte att det är skäligt att våra kunder ska betala lika mycket till CGM för att få föra över journaler som de betalar till oss för hela det medicinska journalsystemet, men framförallt hörde vi oss för med våra kunder vad de tyckte. Återkopplingen vi fick var genomgående att till det priset skulle kunderna inte vilja använda funktionen.

Vår bedömning är då att även om det tekniskt hade gått att lösa med CGM ES så hade den lösningen blivit så dyr att ingen hade använt den och då faller lite poängen. Istället valde vi att lansera vårt initiativ Prorenata Nav som du kan läsa mer om här. Prorenata Nav kommer under 2020 och kommer att vara kostnadsfritt för alla inblandade (utom för oss, men vi väljer att ta den kostnaden). Anledningen till att vi lanserar Prorenata Nav är just att vi tror på att journalöverföringar ska vara en integrerad del av ett journalsystem. Precis som vi inte tar extra betalt för att man ska kunna skriva journaler så tar vi inte heller extra betalt för att kunna överföra dem.

Gudrun Söderlind har i sitt svar ställt sig frågande till att ett så pass komplext system som journalöverföringar ska kunna tillhandahållas utan kostnad. Vi kan så klart inte svara för CGMs prissättning, men inom Prorenata Journal har journalöverföringar alltid varit kostnadsfria och vi ser ingen anledning att ändra det för att det sker mellan Prorenata Journal och PMO. Gudrun skriver också att hon skulle välkomna en nationell standard. Det skulle verkligen vi också, men fram tills vi har en sådan på plats så gör vi vad vi kan för att hjälpa våra kunder med deras behov.

Tills Prorenata Nav är på plats och CGM förhoppningsvis anslutit sig så går det bra att använda Prorenata Journals funktion Säker Fildelning för att åtminstone kunna skicka pdf-filer säkert till andra vårdgivare. Den funktionen är för övrigt också kostnadsfri.

Hoppas det var svar på din fråga Sofia! Även om jag inte kan lova när vi får till journalöverföringar mellan Prorenata Journal och PMO så kan jag lova att vi på Prorenata gör vad vi kan för att lösa det!

Med vänliga hälsningar,

Jens Alm
VD Prorenata AB