Till Frågor & svar

Skolsocialt arbete

Hur summera läsåret och utvärdera det egna arbetet på ett bra sätt?

15 juni, 2023

Fråga:

Hej Sofi och Sara!

Jag undrar hur man som skolkurator kan summera läsåret och utvärdera det egna arbetet på ett bra sätt.  Har hört att vissa skriver som verksamhetsberättelser men det har jag inte gjort innan. Hur lägger man upp en sådan och vilka delar ska vara med?

Med vänlig hälsning, 

Maria skolkurator F-6

Svar:

Hej,

Bra fråga! Det skiljer sig åt huruvida skolkuratorer skriver en egen verksamhetsberättelse eller om elevhälsan gör detta tillsammans utifrån elevhälsoplanen. Oavsett är det viktigt att identifiera behov från året som gått, för att kunna arbeta målinriktat kommande läsår och driva verksamheten framåt. En upprättad verksamhetsberättelse kan användas för att påvisa behov av resurser, förändring av rutiner eller fokus/behovsområden. I en verksamhetsberättelse skulle man kunna utvärdera;

  • Arbetet med värdegrund och likabehandling
  • Psykosociala utredningar
  • Samtal (individinsatser)
  • Handledning och konsultation
  • Samverkan

Utöver detta kan man även utvärdera skolkuratorns delaktighet i upprättande och utvärdering av elevhälsoplanen och ”likabehandlingsplanen” samt på elevhälsoteamets möten och arbete i stort. Hur har skolkuratorn funnits tillgänglig för eleverna? Vilken kompetensutveckling har skolkuratorn genomgått och på vilket sätt har det kommit verksamheten till gagn?

Genom att analysera informationen som kommit fram kan vi se vad det finns för behov inför kommande läsår. Behöver rutiner eller planer justeras utifrån det psykosociala perspektivet? Behöver resurserna fördelas på ett annat sätt? Vilken kompetensutveckling har skolkuratorn?  Ha alltid med dig att prioritera det verksamheten har behov av där du arbetar på.

Hoppas att det kan ge dig lite ledstänger på vägen!

Lycka till!

Sofi och Sara