Till Frågor & svar

Sekretess

Incidentrapport

21 oktober, 2021

Fråga:

Hej Staffan!

Jag undrar om incidentrapporter (på en fristående skola) bör lämnas ut till vh om vh önskar det?

Lena

Svar:

Hej Lena,

Det är relativt vanligt att föräldrar försöker att få skolan att handla på ett sätt som gynnar deras egna syften. Den fällan får man inte fastna i utan skolan ska bedöma sitt agerande utifrån gällande lagar och lämplighet.

Incidentrapporten ska inte lämnas ut till vårdnadshavarna. Den kan innehålla uppgifter som kan vara menliga för inblandade barn. Däremot ska ni ju, om det handlar om en incident som gäller kränkande behandling, utreda detta. Inte heller den utredningen har vårdnadshavare eller elever någon garanterad insynsrätt i. Att en incident har inträffat och att det egna barnet har varit inblandat bör dock vårdnadshavarna få veta, om det är av betydelse för dem i deras egenskap av just vårdnadshavare.

Hälsningar från Staffan