Till Frågor & svar

21 oktober, 2021

Incidentrapport

Fråga:

Hej Staffan!

Jag undrar om incidentrapporter (på en fristående skola) bör lämnas ut till vh om vh önskar det?

Lena

Svar:

Hej Lena,

Det är relativt vanligt att föräldrar försöker att få skolan att handla på ett sätt som gynnar deras egna syften. Den fällan får man inte fastna i utan skolan ska bedöma sitt agerande utifrån gällande lagar och lämplighet.

Incidentrapporten ska inte lämnas ut till vårdnadshavarna. Den kan innehålla uppgifter som kan vara menliga för inblandade barn. Däremot ska ni ju, om det handlar om en incident som gäller kränkande behandling, utreda detta. Inte heller den utredningen har vårdnadshavare eller elever någon garanterad insynsrätt i. Att en incident har inträffat och att det egna barnet har varit inblandat bör dock vårdnadshavarna få veta, om det är av betydelse för dem i deras egenskap av just vårdnadshavare.

Hälsningar från Staffan

1 december 2021

Sekretess Staffan Olsson

30 november 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

24 november 2021

Sekretess Staffan Olsson

23 november 2021

Sekretess Staffan Olsson

23 november 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

22 november 2021

Sekretess Staffan Olsson

17 november 2021

Sekretess Staffan Olsson

9 november 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

8 november 2021

Sekretess Staffan Olsson

8 november 2021

Nils Lundin

1 november 2021

Sekretess Staffan Olsson

28 oktober 2021

Sekretess Staffan Olsson