Till Frågor & svar

Sekretess

Informera elevers vårdnadshavare när deras barn vittnat för att reda ut en konflikt?

31 januari, 2022

Fråga:

Hej,

Jag arbetar som skolkurator. Efter en konflikt på skolan hade jag och en kollega i trygghetsgruppen enskilda samtal med de två direkt berörda eleverna och informerade därefter deras vårdnadshavare. I utredningen har vi även pratat med andra elever, vittnen, för att lyssna in vad de sett och hört. Har skolan en skyldighet att även informera dessa elevers vårdnadshavare, även om det inte framkommit något som deras vårdnadshavare måste känna till för att fullgöra sin föräldraroll enligt föräldrabalken?

Tack på förhand// J

Svar:

Hej J och tack för en fråga som är ny för mig.

Roligt också att du mot slutet kopplar din fråga till föräldrabalkens bestämmelser, i FB 6:11 kan jag tillägga.

Min bedömning är att det i detta fall inte finns någon skyldighet att informera de två vittnenas vårdnadshavare om samtalen. Det torde vara ganska vanligt i olika sammanhang i skolan, t.ex. vid kränkningar av olika slag, att elever som har uppgifter att lämna kontaktas av personal för att berätta vad de vet. Någon upplysningsskyldighet finns inte mot hemmet men skulle en förälder höra av sig efter att deras barn har berättat om att de fått lämna uppgifter, ska ni naturligtvis bekräfta detta. Bestämmelsen i FB är inte tillämplig i detta sammanhang, eftersom jag inte bedömer att vårdnadshavarna behöver veta detta för att kunna fullgöra sina skyldigheter och ta sitt ansvar i förhållande till det egna barnet. Då väger barnets integritet tyngst, med stöd i offentlighets- och sekretesslagen 12 kap. 3 §, första meningen där,

Hälsningar Staffan